Hoogspanningstracé

Update 21 februari 2014

Inmiddels heeft Tennet “als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden” besloten om het tracédeel Vierverlaten – Ens te laten vervallen. Het tracédeel Vierverlaten – Eemshaven wordt wel gehandhaafd en wordt gefaseerd uitgevoerd. bij Vierverlaten komt een nieuw 380 kV transformatorstation.

 

Eerder bericht:

Grote opkomst tijdens informatieavonden Hoogspanningstracé 380kV

Op 30 oktober en 1 november 2012 hebben BoutOveres Advocaten en Makelaardij Achterhof in Loppersum en  Zuidhorn informatieavonden georganiseerd over het hoogspanningstracé 380 kV van de Eemshaven naar Ens. Deze avonden trokken een groot aantal belangstellenden.

Tijdens de informatieavonden schetste mr. Liesbeth Holtz-Russel de procedurele aspecten van het nieuwe hoogspanningstracé. Daarbij gaf zij onder meer uitleg over de m.e.r. waarvan het resultaat naar verwachting in 2013 gepubliceerd zal worden. Ook de totstandkoming van het Rijksinpassingsplan en de gevolgen van het inmiddels genomen voorbereidingsbesluit  kwamen aan bod.  Hierbij zijn ook de meer en de minder kansrijke argumenten tegen het plan behandeld.

Mr. Bertil Westers legde uit langs welke weg het tracé feitelijk tot stand komt (via onteigening, een gedoogplicht of een zakelijk recht overeenkomst). Verder informeerde hij de aanwezigen over de (schade)vergoedingen aan landeigenaren/-gebruikers. Daarbij noemde hij tevens de voor- en nadelen van de gedoogplicht ten opzichte van de zakelijk rechtovereenkomst.

Hendrik Jan Achterhof (Makelaardij Achterhof) gaf feitelijke  informatie over de schade waarmee landeigenaren/-gebruikers zullen worden geconfronteerd. Daarbij maakte hij een onderscheid tussen de fase voor, tijdens en na de realisatie van het hoogspanningstracé.

Tijdens de avonden bleek dat de gevolgen van het hoogspanningstracé groter zullen zijn dan velen in eerste instantie dachten.

De avonden werden, onder het genot van een drankje, afgesloten met de gelegenheid om vragen te stellen, waarvan velen gebruik maakten. De sheets van de presentatie vindt u rechts bovenaan op deze pagina.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u juridisch advies, neem dan contact met ons op.

Direct naar uw branche