Blog

De veranderingen in de procedures omtrent mijnbouwschade

08/12/2021 - Bouw

De veranderingen in de procedures omtrent mijnbouwschade

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft onlangs bekendgemaakt gefaseerd met de schaderegeling voor een immateriële schadevergoeding van start te gaan. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen binnen de procedures omtrent mijnbouwschade. Met de nieuwe ontwikkelingen wil het IMG de afhandeling van schades uitbreiden, maar ook vereenvoudigen. Lees hier wat de veranderingen zijn.

Immateriële schadevergoeding

De bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag bij Norg veroorzaken verschillende soorten schades. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen biedt sinds 15 november 2021 inwoners uit Zeerijp, Leermens en Eenum (met postcodes 9912, 9913 en 9914) de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor immateriële schade. Voor andere postcodegebieden zal deze mogelijkheid later openstaan. De immateriële schadevergoeding ziet op het verzachten van het leed dat is ontstaan als gevolg van aardbevingen door gaswinning. In Mijn Dossier op de website van het IMG is het mogelijk de immateriële schadevergoeding aan te vragen.

Vaste vergoeding

Sinds 1 november 2021 is het mogelijk om te kiezen voor een vaste vergoeding ter hoogte van € 5.000,00. De vaste vergoeding is een onderdeel van de regeling voor fysieke schades aan gebouwen. De vaste vergoeding bestaat uit een eenmalige vergoeding voor een eerste schademelding op een adres, waarbij een vast bedrag alle schades aan het gebouw afhandelt. De vaste vergoeding kent een snellere doorlooptijd dan de normale procedure voor het aanvragen voor een vergoeding voor fysieke schade. Indien u kiest voor de vaste vergoeding kunt u daarna niet opnieuw een aanvraag doen voor een schadevergoeding. Een nieuwe aanvraag is enkel mogelijk na een nieuwe aardbeving met een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde dan wel bij nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Wijzigen lopende aanvraag

Als de eerste aanvraag voor een schadevergoeding voor fysieke schade tot op heden niet is afgehandeld, kunt u vanaf 8 december 2021 kiezen voor de bovengenoemde vaste vergoeding.

Beving Garrelsweer

Indien u een vaste vergoeding heeft ingediend, maar uw gebouw rond Garrelsweer staat, waar op 16 november 2021 een beving heeft plaatsgevonden en u van mening bent dat deze schade meer dan € 5.000,00 betreft, kunt u in Mijn Dossier de aanvraag voor de vaste vergoeding van € 5.000,00 intrekken en kiezen voor de maatwerkprocedure.

Subsidie SNN

Wanneer u een vaste vergoeding van € 5.000,00 heeft ontvangen, kunt u tevens een subsidie voor waardevermeerdering aanvrage bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Mocht u hierover dan wel over de reguliere maatwerkprocedure en vergoeding voor waardedaling vragen hebben, kunt u contact opnemen met Sophie Mein.

 

Voor nadere informatie zie ook: Waar claim je welke schade? – Bout Advocaten

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog