Blog

Jeugdzorg: bestuursrecht én civiel recht

21/12/2015 - Zorg

Sinds 1 januari 2015 valt Jeugdzorg onder het takenpakket van de gemeenten. Daarmee heeft het civiele jeugdbeschermingsrecht de nodige bestuursrechtelijke aspecten gekregen.

Een jeugdbescherminginstantie wordt beschouwd als een bestuursorgaan. Wanneer een  jeugdbeschermingsinstantie een (schriftelijke) beslissing neemt, dan wordt daarmee een beslissing gegeven die kan worden getoetst aan de regelingen in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Dit betekent dat een rechter een beslissing vanuit Jeugdbescherming niet alleen toetst op grond van het civiele recht (boek 1), maar ook moet toetsen op grond van het algemene bestuursrecht. Dit betekent dat een rechtbank in de af te geven beschikking zorgvuldig moet motiveren of de gewenste en voorgestelde (kinderbeschermings) maatregel , zorgvuldig is voorbereid en na een duidelijke belangenafweging tot stand gekomen is. Ook moet zijn voldaan aan de hoorplicht.

Het bijzondere is wel dat de toetsing is voorbehouden aan de kinderrechter en dat de toetsing niet is overgedragen aan de bestuursrechter.

Door deze wijziging is er ruimte ontstaan om beslissingen op het gebied van de jeugdbescherming breder te laten toetsen dan voorheen mogelijk was.

Wanneer u twijfelt over de vraag of een maatregel op de juiste wijze tot stand gekomen is, dan kunnen wij u daarin adviseren. Binnen ons kantoor bestaat er voldoende deskundigheid, zowel op het gebied van jeugdrecht als op het gebied van het bestuursrecht.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog