Blog

Lopen de CAO PO en VO door onder de WWZ?

15/06/2015

Lopen de CAO PO en VO door onder de WWZ?

Met ingang van 1 juli 2015 gelden onder meer de ketenbepalingen van de Wet Werk en Zekerheid. Dit betekent maximaal 3 contracten binnen 2 jaar. Bij onderwijsinstellingen is de vraag naar invalkrachten groot. In de huidige CAO PO en VO is de mogelijkheid opgenomen om een onbeperkt aantal dienstverbanden voor bepaalde tijd te sluiten, maar wel binnen maximaal 36 maanden. Daarnaast geldt dat alleen om bepaalde redenen (op proef, vervanging, tijdelijke vacature etc.) een dienstverband voor bepaalde tijd kan worden afgesloten. De huidige CAO PO verloopt per 1 juli, de CAO VO per 31 juli 2015. De vraag is of na 1 juli c.q. 1 augustus 2015 op dezelfde basis nog meer dan 3 contracten gesloten kunnen worden in het bijzonder onderwijs.
Het antwoord op de vraag hangt ervan af of in de akte van benoeming de CAO van toepassing is verklaard –dit wordt een incorporatiebeding genoemd-. Als dit het geval is, lopen de bepalingen uit de CAO door, ook nadat de CAO is geëindigd. Dit is het beginsel van de nawerking. Alleen als in de CAO zelf is bepaald dat er geen nawerking plaatsvindt, houdt de mogelijkheid voor een schoolbestuur op om meer dan 3 contracten binnen 36 maanden te sluiten zonder dat er recht ontstaat op een vaste aanstelling. In de CAO PO en VO staat niet expliciet dat aan de bepalingen geen rechten meer kunnen worden ontleend na expiratie van de CAO.
De nawerking van CAO bepalingen duurt totdat er een nieuwe CAO tussen de vakbonden is afgesloten die op de aanstelling van toepassing is. In ieder geval eindigen de huidige CAO PO en VO per 1 juli 2016. Vanaf die laatste datum gelden de ketenbepalingen uit de Wet Werk en Zekerheid.

Jannet Terpstra, advocaat

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog