Blog

Ook in letselzaken vrije advocaatkeuze

06/05/2021 - Zorg

In Nederland voeren veel rechtsbijstandsverzekeraars het beleid dat zij hun verzekerden zoveel mogelijk zelf willen bijstaan. Dit wordt ook wel de verzekering in natura genoemd. In het geval van letselzaken komt het regelmatig voor dat de rechtsbijstandsverzekeraar zelf de belangen van de letsel cliënt behandelt, in plaats van de verzekerde de vrije advocaatkeuze te laten.

In mei 2020 oordeelde het Hof van Justitie al eens dat een rechtsbijstand verzekerde ook een vrije advocaatkeuze heeft in de fase van de bemiddelen en bij (buitengerechtelijke) onderhandelingen. Recent heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) ook een voor de verzekerde gunstige uitspraak gedaan. Op 31 maart 2021 overwoog het KIFID dat de term ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Dit heeft tot gevolg dat een verzekerde in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden, de mogelijkheid moet hebben de door hem gewenste externe rechtshulpverlener in te schakelen.

In letselzaken, die in de praktijk vaak weerbarstig en gecompliceerd blijken te zijn, wordt het dus ook mogelijk om een externe rechtshulpverlener in te schakelen. Het letseldossier kan immers ook tot een procedure bij de rechter leiden. Het is voor de verzekerde dus mogelijk een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van de LSA of ASP in te schakelen.

Voor uw letselschadevragen kunt u contact opnemen met Jan van der Molen.

 

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog