Blog

 • De veranderingen in de procedures omtrent mijnbouwschade

  08/12/2021 - Bouw

  De veranderingen in de procedures omtrent mijnbouwschade Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft onlangs bekendgemaakt gefaseerd met de schaderegeling voor een immateriële schadevergoeding van start te gaan. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen binnen de... lees verder

 • Waar claim je welke schade?

  08/12/2021 - Bouw

  Waar claim je welke schade? Onlangs werd bekendgemaakt dat vele Groningers nog geen schade hebben geclaimd, die is ontstaan aan hun woningen als gevolg van aardbevingen door gaswinning. Een belangrijke reden hiervoor is... lees verder

 • Legalisering PAS-melders: een zaak van lange adem?

  06/12/2021 - Agrarisch

  Legalisering PAS-melders: een zaak van lange adem? Minister Schouten kondigde na de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 aan dat de zogenaamde PAS-melders, voor zover de activiteiten waarvoor de melding... lees verder

 • Nieuwe drempelbedragen 2022-2023 Europese aanbestedingen zijn bekend

  26/11/2021

  Nieuwe drempelbedragen 2022-2023 Europese aanbestedingen zijn bekend De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen bekend gemaakt die per 1 januari 2022 in werking treden. Dit betekent dat aanbestedende diensten te maken krijgen met... lees verder

 • Corona Toegangsbewijs

  10/11/2021

  Corona Toegangsbewijs De laatste weken is er veel te doen over coronatoegangsbewijzen (CTB). Er wordt vrij breed gediscussieerd over de vraag of werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om het CTB van hun werknemers... lees verder

 • Samenlevers en (financiering van) een huis

  13/07/2021

  Veel ongehuwde samenlevers realiseren zich niet welke gevolgen er worden verbonden aan een verschuiving van vermogen tijdens het samenleven. Dat kan onaangename verrassingen opleveren in geval van scheiding of overlijden, zeker als er... lees verder

 • Woningcorporatie aanbestedingsplichtig

  18/06/2021

  Woningcorporatie aanbestedingsplichtig Op 9 juni jl. verzond de Europese Commissie[1] (hierna Commissie) een met redenen omkleed advies waarin zij bezwaar maakt tegen de Nederlandse wetgeving waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.... lees verder

 • Is een wolvenhek juridisch toegestaan?

  16/06/2021 - Agrarisch

  Er is mij  verzocht om advies uit te brengen met betrekking tot de vraag of het plaatsen van een zogenaamd wolvenhek rondom de provincie Fryslân (waarbij de natuurgebieden aan de rand van de... lees verder

Contact

 • 050 314 0 840
 • [email]

Nieuws