Blog

 • Woningcorporatie aanbestedingsplichtig

  18/06/2021

  Woningcorporatie aanbestedingsplichtig Op 9 juni jl. verzond de Europese Commissie[1] (hierna Commissie) een met redenen omkleed advies waarin zij bezwaar maakt tegen de Nederlandse wetgeving waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.... lees verder

 • Is een wolvenhek juridisch toegestaan?

  16/06/2021 - Agrarisch

  Er is mij  verzocht om advies uit te brengen met betrekking tot de vraag of het plaatsen van een zogenaamd wolvenhek rondom de provincie Fryslân (waarbij de natuurgebieden aan de rand van de... lees verder

 • De coronacrisis en huur van bedrijfsruimte 

  03/06/2021 - Bouw

  De coronacrisis en huur van bedrijfsruimte  In verschillende huurrechtelijke geschillen is door de rechter geoordeeld dat de beperkende overheidsmaatregelen[1] als gevolg van de coronacrisis moet worden beschouwd als een onvoorziene omstandigheid, waardoor de... lees verder

 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  28/05/2021

  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Veelvuldig wordt het citaat ‘verandering is de enige constante’ gebruikt. Dit komt vermoedelijk omdat het bij elke verandering gezegd kan worden. Zo is dit citaat ook van... lees verder

 • Ook in letselzaken vrije advocaatkeuze

  06/05/2021 - Zorg

  In Nederland voeren veel rechtsbijstandsverzekeraars het beleid dat zij hun verzekerden zoveel mogelijk zelf willen bijstaan. Dit wordt ook wel de verzekering in natura genoemd. In het geval van letselzaken komt het regelmatig... lees verder

 • Terugbetalen NOW-regeling

  20/04/2021

  Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in problemen geraakt. Dat heeft geleid tot verschillende steunpakketten van de overheid. Eén van die regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die regeling is bedoeld... lees verder

 • Einde aan de verplichte zienswijze in het milieurecht

  15/04/2021 - Bouw & Agrarisch

  Einde aan de verplichte zienswijze in het milieurecht Onlangs schreef ik een blog over een belangrijk arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toegang tot de bestuursrechter, het... lees verder

 • Na de nertsen, nu de koeien?

  29/03/2021 - Agrarisch

  Op 17 maart heeft Nederland gestemd, de kiezer heeft gesproken. Voor de melkveehouderij is de uitslag bepaald geen goed nieuws, want er is massaal gestemd op partijen die een krimp – of zelfs... lees verder

Contact

 • 050 314 0 840
 • [email]

Nieuws