Blog

Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR?

22/05/2017 - Onderwijs

Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR?

Commotie rond de sluiting van de school Den Bongerd in Oss, een middelbare school voor passend onderwijs, is aanleiding de medezeggenschap binnen scholen eens onder de loep te nemen.[1] Deze medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op basis van deze wet heeft de Medezeggenschapsraad binnen een schoolinstelling voor een veelvoud aan zaken instemmings- dan wel adviesrecht. Voor de sluiting van een (locatie van) een school geldt echter alleen een adviesrecht.

De Tweede Kamerleden Kwint en Marijnissen (SP) hebben hierover Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij vragen zich af waarom een Medezeggenschapsraad geen instemmingsrecht heeft ten aanzien van een ingrijpende beslissing als de sluiting van een school. Zolang de Medezeggenschapsraad vroegtijdig bij de besluitvorming word betrokken en tijdig advies kan uitbrengen, is er naar de  mening van de staatssecretaris geen reden het instemmingsrecht met het al geldende adviesrecht gelijk te trekken.[2]  Hij vindt dat de Medezeggenschap met het huidige adviesrecht voldoende bevoegdheden in huis heeft, ook als het gaat om een sluiting van een (vestiging van een) school. Kamerlid Marijnissen geeft aan actie te blijven voeren tegen de sluiting van de school in Oss.[3]

Het is niet de eerste keer dat het instemmingsrecht met betrekking tot sluiting van een school ter sprake komt. In 2015 is door verschillende Tweede Kamerleden bepleit  het instemmingsrecht te laten gelden voor besluiten die zien op gehele of gedeeltelijke sluiting.[4] Het invoeren van instemmingsrecht bij het sluiten van een school is tot op heden ( nog) niet aan de orde. Dit zal ook een wijziging van de WMS betekenen.

Als u als bevoegd gezag voornemens bent een vestiging te moeten sluiten – bijvoorbeeld vanwege krimp – is het verstandig de Medezeggenschapsraad in een vroegtijdig stadium hierbij te betrekken. Hun belangen (en natuurlijk die van hun achterban, uw medewerkers) kunnen dan tijdig worden meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit.

Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van onze onderwijsrechtspecialisten.

 

 

[1] T. Vos, Middelbare school Den Bongerd in Oss sluit haar deuren, 20 januari 2017 Brabants Dagblad.

[2]  Brief Staatssecretaris Dekker, van 19 april 2017.

[3] www.sp.nl, Marijnissen: actie voor Den Bongerd nog steeds nodig.

[4] Kamerstukken II 2015/16, 32446, 15.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog