Blog

Terugbetalen NOW-regeling

20/04/2021

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in problemen geraakt. Dat heeft geleid tot verschillende steunpakketten van de overheid. Eén van die regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die regeling is bedoeld om werkgevers die door corona met omzetverlies te maken hebben, tegemoet te komen. Op die manier, zo is de gedachte, zouden werkgevers hun werknemers in dienst kunnen houden. Er zijn inmiddels meerdere periodes waarvoor de NOW kon of kan worden aangevraagd. Omdat ondernemers nu tegen problemen aanlopen bij de eerste periode (maart tot en met mei 2020), bespreken we in dit blog alleen die periode.

Hoe werkt de NOW-regeling?

De hoogte van de tegemoetkoming voor de eerste periode is vooral gebaseerd twee factoren: drie keer de loonsom van de ondernemer van de maand januari 2020, en het verwachte omzetverlies. Samen met een opslag voor aanvullende lasten vormt dat het bedrag waarvoor een ondernemer voor maximaal 90% aan tegemoetkoming kan krijgen.

De NOW-regeling werkt eigenlijk in twee fases. In de eerste fase moest de ondernemer een voorschot aanvragen. Daarbij is dan op basis van de loonsom van januari 2020 en het verwachte omzetverlies berekend op welk bedrag de ondernemer recht zou hebben. Van dat bedrag is vervolgens 80% als voorschot uitgekeerd.

De tweede fase is inmiddels gestart. Om de tegemoetkoming definitief te maken, moet een ondernemer in de periode van 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021 een aanvraag indienen voor een definitieve berekening. Op basis van de definitieve loonsom over de maanden maart, april en mei 2020, en het gerealiseerde omzetverlies, wordt die berekening gemaakt. Dat leidt in de praktijk tot verschillende problemen.

Welke problemen zijn er?

In onze praktijk zien we een aantal problemen ontstaan bij de definitieve berekening. In dit blog richten wij ons vooral op de problemen met betrekking tot de loonsom. Wij zien verschillende ondernemers die in januari vanwege het uitkeren van eenmalige bonussen een hogere loonsom hebben dan in een ‘normale’ maand. Dat betekent dat het voorschot is berekend op basis van een achteraf te hoge loonsom. We zien ook situaties waarin medewerkers zelf uit dienst gaan, bijvoorbeeld omdat ze een andere baan hebben of met pensioen gaan. Door dit soort situaties moeten ondernemers soms onverwacht forse bedragen terugbetalen, terwijl de tegemoetkoming vaak wel is besteed aan het in dienst houden van werknemers.

Minister Koolmees heeft inmiddels laten weten dat hij op de hoogte is van deze problemen, maar dat de systemen van het Uwv dit niet automatisch kunnen herkennen. Als een van de problemen in uw geval speelt, moet u dus zelf actie ondernemen en bezwaar maken, om van het Uwv wellicht maatwerk te krijgen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als u ook ineens (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen, kunnen wij u helpen bij de procedure. Imre de Jonge en Robert Steenbergen behandelen binnen ons kantoor de NOW-zaken. Zij adviseren u graag over de precieze mogelijkheden. Op 29 april 2021 om 19:30 uur houden zij daarom een online inloopspreekuur, waarbij zij alvast wat meer uitleg geven over de NOW-regeling en de mogelijkheden. Meld u aan voor het inloopspreekuur via het contactformulier. Neem gerust anderen mee voor wie het inloopspreekuur mogelijk ook interessant is.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog