Blog

Waar claim je welke schade?

08/12/2021 - Bouw

Waar claim je welke schade?

Onlangs werd bekendgemaakt dat vele Groningers nog geen schade hebben geclaimd, die is ontstaan aan hun woningen als gevolg van aardbevingen door gaswinning. Een belangrijke reden hiervoor is dat gedupeerden de verschillende organen en verschillende regelgeving onduidelijk vinden. Hieronder zal een kort overzicht worden gegeven van de instanties die zijn betrokken bij de afhandeling van de schades en welke soorten schades kunnen worden geclaimd.

De Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen voert namens het Ministerie van Economische Zaken regelingen uit, die zien op de versterking van huizen. De NCG biedt verschillende regelingen en subsidies om eigenaren financieel te compenseren.

Koopinstrument

Het koopinstrument is een middel van de NCG voor het opkopen van woningen in het aardbevingsgebied. Eigenaren van woningen kunnen zich aanmelden voor het koopinstrument als de woning lastig verkoopbaar is. Hiervoor gelden specifieke criteria, waaraan dient te worden voldaan.

Publieke Nieuwbouw regeling

De Publieke Nieuwbouw regeling regelt de bijdrage voor maatregelen bij het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen. De regeling is opgenomen in een beleidsregel over de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen. De regeling geldt voor nieuw te bouwen gebouwen, die zelfstandig niet kunnen doen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn. De regeling kent net als het koopinstrument bepaalde basisvoorwaarden waaraan dient te worden voldaan.

Regeling bijzondere situaties

De Regeling bijzondere situaties geldt als vangnet voor situaties, waar extra problemen spelen, die door de huidige regelingen niet kunnen worden opgelost. Het moet gaan om een cumulatie van problemen, zoals fysieke schade aan gebouwen en medische/psychische en financiële problemen. De Commissie bijzondere situaties handelt de aanvragen af namens de NCG.

Versterking

De NCG is destijds een versterkingsprogramma gestart, waar huiseigenaren zich bij aan konden sluiten. Of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) vergoeding, hangt mede af van het feit of uw gebouw op 6 november 2020 in het versterkingsprogramma zat van de NCG.

Indien u een versterkingsadvies van de NCG heeft ontvangen, kunnen eigenaren een budget aanvragen om zelfstandig de woning te versterken. De Subsidieregeling Versterken Gebouwen Groningen regelt deze subsidies, die voor zowel de voorbereidingsfase als uitvoeringsfase van de versterking kunnen worden aangevraagd.

Subsidie verduurzamen

Een huiseigenaar in het aardbevingsgebied kan in aanmerking komen voor subsidie om de woning energiezuinig te maken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert deze regeling voor de NCG uit. De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, zoals een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel en muur- of dakisolatie.

De regeling Waardevermeerdering regelt subsidies voor particulieren om de woning energiezuinig te maken. Deze subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren met aardbevingsschade in het aardbevingsgebied die de woning energiezuinig willen maken.

Indien uw woning op 6 november 2020 niet in het versterkingsprogramma van de NCG zat, kan een gedupeerde binnen het gebied van de Waardedalingsregeling mogelijk een subsidie van € 10.000 krijgen voor het treffen van duurzame maatregelen voor de woning.

Indien uw woning op 6 november 2020 in het versterkingsprogramma van de NCG zat en uw gebouw al is beoordeeld met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9998 en het versterkingsadvies is gemaakt met oude inzichten, kan een gedupeerde in aanmerking komen voor een subsidie van € 7000 voor het verduurzamen van de woning.

Sommige woningeigenaren die binnen de versterkingsopgave vallen en een versterkingsadvies hebben ontvangen, hebben een brief gekregen van de NCG met een aanbod om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen naar nieuwe inzichten. Op basis van een nieuw besluit van de NCG kan een gedupeerde een bedrag van € 13.000 aanvragen om naar eigen inzichten te besteden. Er zijn ook eigenaren die door de gemeente zijn geselecteerd voor maatwerk. Die eigenaren komen in aanmerking voor de subsidie van € 17.000 alsmede het bedrag van € 13.000 om vrij te besteden.

Sommige gedupeerden die binnen de versterkingsopgave vallen, maar nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen, hebben een brief gekregen van de NCG met een aanbod om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen naar nieuwe inzichten. Op basis van een nieuw besluit van de NCG kan een gedupeerde een bedrag van € 17.000 aanvragen om naar eigen inzichten te besteden. Hiervoor is vereist dat de woning voldoet aan de veiligheidsnorm of dat er nog versterking nodig is.

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is een onafhankelijk bestuursorgaan, dat zelfstandig de schades als gevolg van aardbevingen door gaswinning afhandelt. Het is mogelijk om verschillende soorten schades bij het IMG te vorderen. Deze zullen hieronder kort worden opgesomd.

  • Fysieke schade: gedupeerden kunnen fysieke schades aan gebouwen vorderen bij het IMG.
  • Waardedaling: eigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor het minder waard worden van hun woningen. Dat is mogelijk voor zowel verkochte als onverkochte woningen.
  • Vaste vergoeding: Sinds 1 november 2021 is het mogelijk om te kiezen voor een vaste vergoeding ter hoogte van € 5.000. De vaste vergoeding bestaat uit een eenmalige vergoeding voor een eerste schademelding op een adres.
  • Herstel in natura: dit is mogelijk in het geval woningen niet zijn opgenomen in een versterkingsprogramma, geen onderdeel zijn van een opkoopprogramma en alle schades volledig zijn toegekend als mijnbouwschade.
  • Immateriële schadevergoeding: Het Instituut Mijnbouwschade Groningen biedt sinds 15 november 2021 inwoners uit Zeerijp, Leermens en Eenum de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor immateriële schade.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met Sophie Mein.

 

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog