Blog

Wetswijziging: hiaat in wegenverkeerswetgeving bij aanrijdingen tussen een auto met een fietser of voetganger (de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers)

15/10/2020 - Zorg

 

In de afgelopen jaren was er veel nieuws over fietsers en voetgangers die bij verkeersongelukken – veroorzaakt door automobilisten – om het leven zijn gekomen. Soms werden de ongelukken veroorzaakt vanwege het (veel) te hard rijden door de automobilist, vanwege het rijden onder invloed of vanwege het gebruik maken van de mobiele telefoon. Vaak werden aan de verkeersovertreders slechts taakstraffen opgelegd.

In januari 2020 is de strafwet en de Wegenverkeerswet gewijzigd. Deze wijziging was ten behoeve van de fietsers en voetgangers. Sinds de wijziging kan de in artikel 5a Wegenverkeerswet genoemde bewuste roekeloosheid sneller bewezen verklaard worden. Ook kunnen eerder de maximumstraffen bereikt worden voor o.a. iemand doodrijden: drie jaar (gewone schuld), zes jaar (roekeloos rijden) of negen jaar (roekeloos én onder invloed rijden). Verder probeert het Openbaar Ministerie dit soort heftige zaken sneller voor de rechter te brengen.

Hopelijk schrikt de wetswijziging potentiële verkeersovertreders (voldoende) af. Dat is in het belang van het voorkomen van onnodige slachtoffers in het verkeer, zoals de zwakke verkeersdeelnemers.

Let goed op: E-bikers met trapondersteuning boven de 25 km per uur worden door de wet beschouwd als motorrijtuigen met verzekeringsplicht. Dit heeft tot gevolg dat zij minder (civiele) rechtsbescherming toekomt wanneer zij in botsing komen met gewone fietsers of voetgangers!

Jan van der Molen

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Blog