Agrarisch

Ons kantoor heeft stevige wortels in de agrarische sector. Van oudsher zijn we voor boerenbedrijven, coöperaties, loonbedrijven en belangenorganisaties veel meer dan het traditionele advocatenkantoor. We weten wat er in de sector speelt en kunnen daardoor proactief inspelen op ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen voor onze cliënten.

De wet- en regelgeving waarmee de sector te maken heeft verandert constant. Denk aan de stikstofproblematiek, mestwetgeving, fosfaatrechten, het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, het omgevingsrecht en het milieurecht. Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Ook krijgen veel agrarische ondernemers te maken met grondkwesties, minnelijke verwerving en onteigening. Hoogspanningstracés, transport via buizen in de grond; het raakt landbouwers direct. In de provincie Groningen hebben veel boeren daarnaast te maken met aardbevingsschade.

Verder adviseren we agrarische ondernemers en staan hen bij in procedures over maatschapskwesties, pacht- en grondzaken en geschillen met leveranciers en afnemers. Dit maakt ons tot dè juridische partner van de agrarische sector in Noord-Nederland.

Kies een andere branche