Agrarisch

In de agrarische sector vindt een verschuiving plaats van traditioneel agrarische rechtsgebieden als eigendomsrecht, pacht en erfpacht, overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht naar meer bestuursrechtelijke zaken. Van issues rond Ruimtelijke Ordening tot milieurecht, bijvoorbeeld toeslagrechten en stikstofrechten. Mede door de ontwikkeling van de Eemshaven tot centrum voor zware industrie krijgen veel agrarische ondernemers ook te maken met grondkwesties, minnelijke verwerving en onteigening. Hoogspanningstracés, transport via buizen in de grond; het raakt landbouwers direct.

Ons kantoor heeft stevige wortels in de agrarische praktijk. Van oudsher zijn we voor boerenbedrijven, coöperaties, loonbedrijven, voedselfabrieken en belangenorganisaties als LTO veel meer dan het traditionele advocatenkantoor. We zitten in bestuursraden en kennen de wereld van akkerbouw en veeteelt van binnenuit. Daardoor kunnen we proactief inspelen op ontwikkelingen en de juridisch kansen en bedreigingen voor onze cliënten. En dat maakt ons tot dé juridische partner van de agrarische sector in Noord-Nederland.

Kies een andere branche