IT/IE

De IT/IE branche is een dynamische branche waarin de razendsnelle ontwikkelingen van nieuwe technologieën en (online) diensten centraal staan. Deze ontwikkelingen bieden u als ondernemer veel mogelijkheden, maar kunnen eveneens voor de nodige juridische uitdagingen zorgen. Uitdagingen waarbij u een juridisch deskundige wilt laten meekijken. Binnen de IT/IE branche vallen verschillende rechtsgebieden, namelijk het IT-recht, IE-recht, privacy recht en E-commerce.

IT-recht bij Bout Advocaten
Als ondernemer kunt u te maken krijgen met de vragen over eigendom van software, apps en websites, licenties, en domeinnamen. Naast het beantwoorden van deze vragen, kunnen wij u ondersteuning bieden bij het opstellen van IT-contracten in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan:
• SaaS-contracten
• Service Level Agreement (beter bekend als SLA)
• Hostingovereenkomsten

Mocht binnen uw onderneming een IT-geschil ontstaan, bijvoorbeeld over slecht functionerende software, dan staan wij u graag bij. Neem gerust contact op als u een vraagstuk heeft omtrent IT-recht.

IE-recht bij Bout Advocaten
Het IE-recht is een omvangrijk rechtsgebied waar vele soorten IE-rechten onder vallen. Denk hierbij aan:
• Auteursrechten
• Merkenrechten
• Octrooirechten
• Handelsnaamrechten

Wij adviseren u (en zo nodig procederen voor u) over alles wat direct of indirect met het IE-recht te maken heeft. Zo kan zich de situatie voordoen dat een ander inbreuk maakt op het door u ontwikkelde product. Wij beoordelen graag voor u of in een dergelijk geval sprake is van een IE-rechtinbreuk of dat wellicht anderszins onrechtmatig jegens u wordt gehandeld.

Privacy recht bij Bout Advocaten
Binnen iedere organisatie speelt het privacy recht een grote rol. Wij helpen u hier graag bij verder. Veel van de wettelijke verplichtingen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als AVG). Het privacy recht omvat zowel;
• de verwerking van persoonsgegevens van uw klanten
• de verwerking van de persoonsgegevens van uw personeel

U dient altijd te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit de AVG voortvloeien. U dient als onderneming dan ook na te gaan of de verwerking van gegevens in uw bedrijf in overeenstemming is met de AVG. Heeft u een privacyverklaring opgesteld en weet u in welke gevallen u verplicht een verwerkersovereenkomst moet afsluiten? Neem ten alle tijden vrijblijvend contact op met Boutadvocaten indien u hulp nodig heeft bij juridische vraagstukken omtrent privacy recht.

E-commerce bij Bout Advocaten
Binnen de IT/IE branche valt eveneens het rechtsgebied e-commerce. Webwinkels en online verkoop via webwinkels is aan vele regels gebonden. In het bijzonder gelden aanvullende (dwingende) regels wanneer aan consumenten wordt verkocht. Het gaat dan in het bijzonder om informatieverplichtingen.

De informatieverplichtingen zien onder meer op het verschaffen van informatie over het bestelproces, de betaalmethodes, de retourmogelijkheden en het herroepingsrecht. Verder beoordelen wij of reclame uitingen niet in strijd is met de daarvoor geldende Reclame Code. Juridisch vraagstuk met betrekking tot E-commerce? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact met Bout Advocaten
Wij bieden u bij deze en alle andere vragen, die u in uw dagelijkse praktijk tegenkomt, juridisch advies en gedegen ondersteuning. Wij komen tot een praktische oplossing, ook voor complexe vragen. Daar waar het opstellen van een contract en het geven van advies niet meer volstaat, staan wij u bij tijdens een procedure om voor uw rechten op te komen. Ons team van advocaten denkt graag met u mee, zodat u kunt ondernemen. Neem gerust contact met ons op.

Kies een andere branche