Onderwijs

Een dynamische branche, waarin de ontwikkelingen snel gaan en veel verschillende rechtsgebieden een rol spelen. Van rechtspositionele tot aanbestedingsrechtelijke en andere civielrechtelijke vraagstukken. Hoe gaat u om met langdurig ziek personeel, disfunctioneren, klachten van ouders, toelating en verwijdering van leerlingen? Grote aanbestedingen als ICT-projecten. Een verhuizing, verbouwing of fusie …

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning in alle sectoren van het Primair, Voortgezet, Middelbaar en het Hoger Onderwijs. Voor alles rond aanbesteding, huisvesting, bekostiging , medezeggenschap, toelating/verwijdering en arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u terecht bij onze onderwijsspecialisten.

Maar we doen meer. Zo participeren we in schoolbesturen en organiseren we lezingen en workshops. Want wij vinden: om onze cliënten optimaal bij te staan, moeten we hun wereld van binnenuit kennen.

Kies een andere branche