Onderwijs

Een dynamische branche, waarin de ontwikkelingen snel gaan en veel verschillende rechtsgebieden een rol spelen. Van rechtspositionele tot aanbestedingsrechtelijke en andere civielrechtelijke vraagstukken. Hoe gaat u om met langdurig ziek personeel, re-integratie vraagstukken, disfunctioneren, overplaatsingen, klachten van ouders, toelating en verwijdering van leerlingen? Grote aanbestedingen als ICT-projecten. Een verhuizing, verbouwing of fusie , de MR en haar eventuele deelraden, de verhouding tussen de (directeur)bestuurder en de Raad van Toezicht en de Wet Normering Topinkomens, de Governance Code en eventuele belangenstrengeling. Wat te doen met de Wet Toezicht Rechtspersonen die in werking zal treden en gevolgen heeft voor de ontslag- en aansprakelijkheidszaken van bestuurders van stichtingen en verenigingen.

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning in alle sectoren van het Primair, Voortgezet, Middelbaar en het Hoger Onderwijs. Voor alles rond aanbesteding, huisvesting, bekostiging , medezeggenschap, toelating/verwijdering en arbeidsrechtelijke vraagstukken waaronder ook WNT vragen kunt u terecht bij onze onderwijsspecialisten.
Maar we doen meer. Zo participeren we in schoolbesturen, nemen zitting in Raden van Toezicht en organiseren we lezingen en workshops. Want wij vinden: om onze cliƫnten optimaal bij te staan, moeten we hun wereld van binnenuit kennen.

Kies een andere branche