Zorg

De transitie van zorgtaken stelt alle betrokkenen voor ongekende uitdagingen. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Ook de Jeugdwet en de AWBZ (Wet langdurige Zorg) zijn flink op de schop gegaan. Hoe speelt u hier als zorginstelling op in? Welke zorg wordt ingekocht, bij wie en voor welke prijs? Hoe gaat u om met steeds kritischer cliënten en het scherpe oog van de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Dossiervorming, klachtenafhandeling, geschillen …

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning aan zorginstellingen en zorgaanbieders. We staan ze niet alleen bij op het gebied van arbeidsrecht gezondheidsrecht, bouwrecht en tuchtrecht; we zijn ook sparring partner op strategisch gebied. Vanuit onze juridische expertise helpen wij onze cliënten proactief om toekomstbestendige keuzes te maken. We nemen zitting in Raden van toezicht en geven workshops over bijvoorbeeld het toenemende belang van goede dossiervorming. Want wij vinden: om onze cliënten optimaal bij te staan, moeten we hun wereld van binnenuit kennen.

Kies een andere branche