aBOUT Privacy

In de aBOUT Privacy blogs zullen diverse onderwerpen aan bod komen en worden stapsgewijs de  belangrijkste onderwerpen en kernbegrippen uit de AVG behandeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag wanneer de AVG van toepassing is en welke verplichtingen dan gelden. Bent u verplicht een zogenaamde Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen? Hoe dient u om te gaan met een inzageverzoek van een betrokkene? En hoe dient gehandeld te worden in het geval van een datalek?

Lees meer over privacy en de AVG in onze blogs:

  1. Europese dag van de privacy
  2. Het belang van privacy en de AVG
  3. Toepassingsgebied AVG

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Home

Direct naar uw branche