Nieuws

Geen compensatie werkgever transitievergoeding langdurige zieken?

07/04/2017 - Agrarisch & Bouw & Onderwijs & Zorg

 

 

Demissionair kabinet zet wetsvoorstel Asscher over vergoeding transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk in de ijskast.

Minister Asscher heeft in het voorjaar van 2016 aangegeven dat hij werkgevers wil compenseren die een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan en dan de wettelijk verplichte transitievergoeding moeten betalen. Deze werkgevers kiezen er nu vaak voor om het dienstverband niet op te zeggen en zgn. “slapend” te houden. Minister Asscher heeft hierop voorgesteld om de transitievergoeding die wordt opgebouwd tot twee jaar ziekte (einde wachttijd na 104 weken ziekte), uit het Algemeen Werkeloosheidsfonds door het UWV te laten voldoen. Werkgevers worden hiermee gecompenseerd omdat ze tijdens de twee jaar ziekte al veel kosten hebben moeten maken om de werknemer te begeleiden en te re-integreren. De periode waarin de werkgever het dienstverband na deze 104 weken slapend houdt, wordt niet vergoed. In een eerdere blog van 16 december 2016 op deze website is over dit wetsvoorstel geschreven.

Het demissionaire kabinet heeft afgelopen dinsdag onder andere ten aanzien van dit wetsvoorstel besloten dat zij eerst nadere informatie willen hebben. Pas daarna wordt besloten of dit wetsvoorstel wordt doorgezet of niet.

Naar aanleiding hiervan valt dus nog niet met zekerheid te zeggen of de toezeggingen van (demissionair) Minister Asscher uiteindelijk zullen leiden tot de door werkgevers en werknemers gewenste compensatie. Wij houden u op de hoogte!

Mocht u over de keuze tussen het wel of niet beëindigen van het dienstverband vragen hebben, neemt u vooral contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten, mr. Jannet Terpstra of mr. Govert Brouwer.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws