Nieuws

Hulp bij het indienen van zienswijzen winplan NAM?

14/03/2014

Update 14 maart 2014:

Inmiddels is het ontwerp winplan ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen ingediend worden. Gebruik maken van de krachtens de Mijnbouwwet voorgeschreven openbare voorbereidingsprocedure (indienen van schriftelijke zienswijze en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) is nog de enige mogelijkheid te ageren tegen de grote veiligheidsrisico’s van de gaswinning.

BoutOveres kan u helpen bij het opstellen van uw zienswijzen. Wanneer u ook behoefte heeft aan bijstand door gespecialiseerde mileurecht-advocaten, kunt u contact opnemen met mr. Bertil Westers of mr. Liesbeth Holtz-Russel. Wij wijzen u er op dat de kosten voor deze bijstand veelal onder een rechtsbijstandsverzekering gedekt zullen zijn.

Wij houden u over de verdere procedure op de hoogte.

Eerder bericht:

Tegen het ontwerp besluit van de Minister kunnen zienswijzen worden ingediend en kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor enkele belanghebbenden in het bevingsgebied bereiden wij inmiddels de inspraakprocedure voor en volgen de procedure. Hiervan houden wij u op de hoogte.

De belangen van particulieren, agrariërs, bedrijven en ook de lagere overheden in het bevingsgebied zijn gelijk. De procedure tegen de instemming met het winningsplan kan dan ook collectief gevoerd worden. Ten aan zien van de rechtsbijstandkosten kan een verdeling gemaakt worden. nu er sprake is van een administratieve procedure, kunnen particulieren een eigen advocaat in de arm nemen, onder dekking van de rechtsbijstandverzekeringen.

meer informatie vindt u hier.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws