Nieuws

Nieuwe tijdelijke regeling no risk polis voor vangnetters

07/04/2017 - Agrarisch & Bouw & Onderwijs & Zorg

 

Op advies van de werkgroep Kanker & Werk heeft Minister Asscher op 20 februari 2017 het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no riskpolis Ziektewet genomen. Dit Besluit geldt voor de zogenaamde vangnetters zonder werkgever:

  • Werknemers die ziek uit dienst gaan bij een tijdelijk contract
  • Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt worden beschouwd voor de WIA
  • Werkeloze werknemers die ziek worden en blijven terwijl zij een WW uitkering ontvangen

Vast staat dat in ieder geval (ex)kankerpatiƫnten die tevens onder deze groep vangnetters vallen, veel problemen ervaren bij het vinden van een nieuwe baan. De werkgroep Kanker & Werk is gevraagd om met een actieplan te komen om de arbeidsmarktpositie van deze groep mensen te verbeteren. Minister Asscher heeft de groep vervolgens breder getrokken door het Besluit van toepassing te verklaren op alle vangnetters. De regeling was dat deze groep pas na 104 weken arbeidsongeschiktheid een no risk polis kregen. Een dergelijke status betekent dat de nieuwe werkgever gecompenseerd wordt in zijn salarisverplichtingen als deze werknemer opnieuw uitvalt wegens ziekte of gebreken. Dit staat in artikel 29b en 29d van de Ziektewet (ZW). Het Besluit houdt in dat de vangnetters veel eerder, namelijk na 52 weken ziekte, een no risk polis ontvangen.

Het Tijdelijk Besluit experiment vervroegde inzet no risk polis Ziektewet geldt met ingang van 15 maart 2017 voor de duur van vijf jaar en vervalt met ingang van 15 maart 2022.

Mocht u over het begrip vangnetter of de no riskpolis vragen hebben, neemt u vooral contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws