Nieuws

Onderzoek inbestedingen gemeenten

07/01/2019

Vlak voor de kerst is het door Lexnova uitgevoerde onderzoek naar gemeentelijke inbestedingen, in samenwerking met Pro Facto en Bout Advocaten, ingediend bij de Tweede Kamer.

In het onderzoek is gekeken naar 93 verschillende activiteiten die overheden zelf kunnen verrichten of op de markt kunnen zetten. Het gaat uiteenlopende activiteiten, zoals afvalvoorziening, catering, schoonmaak, onderzoek, onderhoud van overheidsgebouwen en onderhoud aan het wegennet. De enquête is ingevuld door 113 gemeenten. Het onderzoek geeft antwoord op twee vragen: hoe vaak besteden gemeenten activiteiten in en welk proces doorlopen zij wanneer ze een activiteit uit de markt halen?

Het onderzoeksrapport en meer informatie kunt u hier vinden.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over inbestedingen of aanbestedingen? Neem dan contact op met Constantijn de Lange (Bout Advocaten).

 

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws