Nieuws

 • Wijzigingen Kindgebonden Budget en Alimentatie

  05/12/2014

  Per 2013 hanteert de rechtbank een systeem waarbij het kindgebonden budget in mindering komt op de behoefte van kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget wijzigt per 1 januari 2015. In veel gevallen... lees verder

 • Zienswijze Winningsplan

  25/04/2014

  BOUTOVERES DIENT NAMENS LANDBOUWSECTOR ZIENSWIJZE IN OP WINNINGSPLAN NAM GRONINGEN-VELD Mrs. Liesbeth Holtz-Russel en Bertil Westers hebben in samenwerking met een drietal landbouworganisaties, te weten de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer, de... lees verder

 • Wijzigingen fiscale regels kinderalimantatie

  01/04/2014

  In 2012 is een aantal maatregelen gepresenteerd met als doel vereenvoudiging en beperking van de kinderregelingen. De verwachting was dat deze maatregelen niet zouden worden geëffectueerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meeste... lees verder

 • Mediation in strafzaken in opkomst

  18/03/2014

  Op 17 maart 2014 heeft de politierechter in Groningen op mijn verzoek een strafzaak verwezen naar een bemiddelaar. Mediation in strafzaken is relatief nieuw en voor zover mij bekend bij de Rechtbank Groningen... lees verder

 • Hulp bij het indienen van zienswijzen winplan NAM?

  14/03/2014

  Update 14 maart 2014: Inmiddels is het ontwerp winplan ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen ingediend worden. Gebruik maken van de krachtens de Mijnbouwwet voorgeschreven openbare voorbereidingsprocedure (indienen van schriftelijke zienswijze en beroep bij... lees verder

 • Rechtsbijstandsverzekeraar moet advocaat financieren

  08/11/2013

  Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald dat een verzekerde van een rechtsbijstandsverzekering recht heeft op vrije advocaatkeuze in een gerechtelijke of administratieve procedure. Inleiding Particulieren en... lees verder

Contact

 • 050 314 0 840
 • [email]

Blog