Nieuws

Radar in de bres voor slachtoffers van trainerende verzekeraars

25/11/2019 - Agrarisch & Zorg & Bouw & Onderwijs & ICT/IE

 

Het consumentenprogramma Radar van AVROTROS besteedde in haar uitzending van 18 november 2019 aandacht aan trainerende verzekeraars bij letselschade. Aan het woord kwamen diverse letselschadeslachtoffers, die jarenlang (hebben) moeten wachten op een vergoeding. Tien jaar wachten is eerder gemeengoed dan uitzondering. Ondanks het feit dat de Gedragscode Behandeling Letselschade voorschrijft dat een letselschadezaak niet langer mag duren dan noodzakelijk en uiterlijk binnen twee jaar moet zijn afgehandeld.

Letselschadeslachtoffers voelen zich niet geholpen. Sterker nog: zij voelen zich meer slachtoffer van de verzekeraars dan van bijvoorbeeld het ongeval. De ASP-voorzitter mr. Tim Buters sprak in het tv-programma over deze zorgwekkende tendens: “Helaas zien we tegenwoordig in de praktijk dat veel verzekeraars zich niet aan de Gedragscode houden. Het is jammer dat hier geen sanctie op staat”.

Radar bundelde alle verhalen en ging daarmee naar de Tweede Kamer. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wilde dit zogenaamde zwartboek niet in ontvangst nemen.

Leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid namen de bundeling wel in ontvangst. Die Kamerleden – Van Nispen en Kuiken en Van Toorenburg – schreven daarop een gezamenlijke notitie. Zij pleiten voor sanctiemogelijkheden tegen trainerende verzekeraars. Volgens hen moet er ook een onafhankelijke Tuchtraad komen waar consumenten klachten over verzekeraars kunnen deponeren. In de uitzending werd de notitie gepresenteerd. De ASP wil daaraan de mogelijkheid toevoegen van een “klantenstop”: “Als verzekeraars onvoldoende personeel hebben om schadezaken af te handelen, kunnen er niet ongelimiteerd nieuwe verzekeringen verkocht worden. Aan de achterzijde kunnen claims bij ongevallen in dat geval immers niet adequaat worden afgehandeld. Ter vergelijking: een huisarts kan ook niet ongelimiteerd patiënten aannemen als deze geen tijd heeft om deze patiënten op zijn spreekuur te ontvangen”.

Elk jaar komen er 65.000 letselschadegevallen bij. Wanneer schadeafhandeling langer dan twee jaar duurt, moet mediation ingezet worden. Dit gebeurt echter zelden: zo’n 200 maal per jaar. De afhandeling van letselschadezaken duurt in 10% van de gevallen tussen de vijf en vijftien jaar. Niet alleen kan dit leiden tot schade, zoals inkomensverlies, die niet wordt gecompenseerd. Ook worden klachten soms afgedaan als aanstellerij en aansprakelijkheid en bewijs van tafel geveegd, waardoor het slachtoffer in de kou komt te staan.

 

Jan van der Molen

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws