Nieuws

Huisarts assistenten: recht op toeslagen tijdens vakantie?

26/09/2016 - Zorg

Heeft een werknemer recht op toeslagen tijdens vakantie? Het lijkt logisch dat in veel CAO’s is bepaald dat tijdens vakanties geen avond-, nacht- en weekendtoeslag (AWN) wordt betaald. Toch heeft een werknemer daar wel degelijk recht op.

Uit een recente uitspraak van het Hof Den Haag van 13 september jl. (Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland/werknemer) blijkt dat werknemers die in de avond, nacht en het weekend werken, tijdens hun vakantie ook recht hebben op de ANW toeslag uit de CAO Huisartsenzorg. Deze toeslag wordt gerekend tot het gebruikelijke loon. Dit geldt zowel voor de wettelijke als ook de bovenwettelijke vakantiedagen. Het Hof heeft het verweer van de Stichting dat  in de CAO hiervan ten nadele van werknemers was afgewezen en deze CAO nota bene algemeen verbindend was verklaard, verworpen.

Dit betekent concreet dat deze werknemers in de betreffende periode dat deze nietige CAO bepaling van toepassing was (in de procedure ging het om de periode 2006-2014), alsnog recht hebben op een nabetaling van de (gemiddelde) avond- nacht- en weekendtoeslag over de vakantie uren die zij hebben opgenomen. Een dergelijke vordering kan vanwege de algemene verjaringstermijn teruggaan tot 5 jaar.

Niet uitgesloten is dat er nog meer van dergelijke bepalingen in CAO’s die zich richten op zorg en welzijn voorkomen en dat werknemers op dezelfde voet een vordering tot nabetaling van deze  toeslag indienen.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws