Nieuws

Tijdelijke oplossing vervanging in Primair Onderwijs vooralsnog alleen voor leden PO Raad!

03/01/2017 - Onderwijs

Vlak voor de Kerstvakantie is door de vakbonden een tijdelijke oplossing gevonden voor de vervangingsproblematiek die in het bijzonder primair onderwijs speelt sinds de invoering van de WWZ. De CAO PO 2016-2017 kent voor de duur van de zgn. “griep” maanden (januari t/m maart 2017 en dezelfde periode in 2018) een uitzondering op de strikte grenzen van het maximum aantal kortdurende contracten van artikel 7:668a BW. Vervangers mogen op basis van de nieuwe regel in deze drie maanden voor een onbepaald aantal keren worden ingezet ter vervanging van zieke werknemers met lesgebonden of behandeltaken. Elk contract mag trouwens maximaal 14 dagen duren. Op 31 maart 2017 (of 2018) mag een laatste contract voor max 14 dagen als vervanging worden aangegaan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, ontstaat er geen vast dienstverband met de vervanger.

Wat tot nu toe onbelicht is gebleven, is dat deze uitzondering op de ketenregeling alleen geldt als de werkgever lid is van de PO Raad[1] of als in de individuele arbeidsovereenkomst de (meest recente versie) van de CAO PO is geïncorporeerd.

Het is de bedoeling dat de CAO PO algemeen verbindend wordt verklaard door de Minister zodat deze uitzondering voor alle schoolinstellingen in het PO geldt. Een dergelijke aanvraag is al ingediend, maar het duurt tussen de 6 en 8 weken voordat het Besluit tot algemeen verbindend verklaren is genomen. Dit kan betekenen dat pas halverwege februari/begin maart de uitzondering op artikel 7:668a BW geldt voor alle schoolinstellingen in het PO. In deze tussenliggende periode geldt het nieuwe artikel 3.5a (bijzonder onderwijs) dus alleen voor de schoolorganisaties die lid zijn van de PO Raad of die in de individuele arbeidsovereenkomsten de meest recente CAO PO van toepassing hebben verklaard.

Mocht uw schoolinstelling niet lid zijn van de PO Raad dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst in ieder geval te verwijzen naar het nieuwe artikel 3.5a CAO PO. U kunt vanzelfsprekend ook gebruik maken van de andere mogelijkheden die de CAO PO u biedt, zoals min/max-constructies, zgn. bindingscontracten of via een payrollbedrijf.

Met betrekking tot vervangingen is het in 2017 trouwens verstandig om het verzuimbeleid goed onder de loep te nemen. Dit met het oog op de opheffing van het Vervangingsfonds per 1 januari 2018. Als gevolg hiervan worden vervangingen niet meer vergoed en moeten door de schoolinstellingen zelf bekostigd of verzekerd worden. Als het verzuimbeleid nog niet voldoende geïmplementeerd is, heeft u nu nog een jaar de tijd om dit voor elkaar te krijgen.

Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben, neemt u vooral contact op met een van onze advocaten van de sectie onderwijs.

 

[1] In 2015 telde de PO Raad 866 aangesloten schoolinstellingen.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws