Nieuws

Wijzigingen fiscale regels kinderalimantatie

01/04/2014

In 2012 is een aantal maatregelen gepresenteerd met als doel vereenvoudiging en beperking van de kinderregelingen. De verwachting was dat deze maatregelen niet zouden worden geƫffectueerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meeste maatregelen wel zullen worden ingevoerd.

Consequentie hiervan is dat kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 in het geheel niet meer fiscaal aftrekbaar zal zijn. Degene die thans nog kinderalimentatie betaalt kan dit fiscaal verrekenen in de vorm van buitengewone lastenaftrek. In 2014 is de aftrek al beperkt. Vanaf 2015 zal het niet meer mogelijk zijn de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen fiscaal te verrekenen. Waarschijnlijk zal ook de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting per 2015 worden afgeschaft.

Bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het fiscale voordeel dat er bestaat wanneer u kinderalimentatie betaalt. Dit fiscale voordeel wordt bij de draagkracht opgeteld en verhoogt derhalve de te betalen kinderalimentatie. Dit betekent dat de hoogte van de kinderalimentatie mogelijk per 1 januari 2015 zou moeten worden aangepast. Wanneer u alimentatie moet voldoen is het goed om dit tijdig met de alimentatiegerechtigde te bespreken.

U kunt in onderling overleg de hoogte van de alimentatie wijzigen. Wanneer in overleg geen oplossing kan worden bereikt is het mogelijk om een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie bij de rechtbank in te dienen. De rechtbank zal de hoogte van de alimentatie wijzigen met ingang van de datum waarop een wijzigingsverzoek is ingediend. U doet er goed aan om ervoor te zorgen dat een eventueel wijzigingsverzoek uiterlijk 1 januari 2015 bij de rechtbank wordt ingediend.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws