Nieuws

Zienswijze Winningsplan

25/04/2014

BOUTOVERES DIENT NAMENS LANDBOUWSECTOR ZIENSWIJZE IN OP WINNINGSPLAN NAM GRONINGEN-VELD

Mrs. Liesbeth Holtz-Russel en Bertil Westers hebben in samenwerking met een drietal landbouworganisaties, te weten de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer, de Federatie Gronings Particulier Grondbezit en LTO Noord, mede namens een 24-tal individuele landbouwers, een uitgebreide zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de Minister voor het winningsplan van de NAM. De zienswijze legt de zwakheden van het winningsplan bloot. In de kern komt het er op neer dat de onzekerheden en het gebrek aan wetenschappelijke consensus over het fysische proces (en dus het seismisch risico) dermate groot zijn, dat hierop geen beleid kan worden gevoerd. Kort gezegd: de input voor de diverse berekeningen is zeer discutabel en de output dus ook.

De zienswijze vraagt speciale aandacht voor de positie van de landbouwsector in de Provincie Groningen. Landbouw is één van de belangrijkste economische pijlers waarop de Groningse economie drijft. Een integrale beoordeling van de gevolgen van de gaswinning voor de landbouw ontbreekt, evenals een gedegen belangenafweging. Over het winningsplan zoals dit nu voorligt is het laatste woord nog (lang) niet gezegd.

Een (geanonimiseerde) versie van de zienswijze is op deze site geplaatst en kunt u hier vinden.

Contact

  • 050 314 0 840
  • [email]

Nieuws