mr. A.A. Westers

A.A. (Bertil) Westers is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands recht, civiel recht en bestuursrecht.

Zijn specialisaties zijn Bestuursrecht, Ruimtelijke Ordening en Milieurecht en Onroerend Goed.

Nevenfuncties

  • Lid Vereniging Agrarisch recht
  • Secretaris Stichting Keurmerk sociale veiligheid
  • Werkveld adviescommissie instituut rechtenstudies HBO Hanzehogeschool
  • Bezwaarcommissie Provincie Drenthe
  • Lid VNO NCW
  • Adviseur Rechtskundig bureau voor de Landbouwer
  • Gastspreker, verzorgen workshops Ruimtelijke Ordening en Milieu

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Westers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.