mr. A.C. Winter

Mr. A.C. (Anita) Winter studeerde in 2000 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de hoofdrichting privaatrecht met aantekening advocatuur. Na haar studie heeft zij bijna negen jaar als advocaat in Assen gewerkt. Zij is op 1 oktober 2009 in dienst getreden bij Bout Advocaten. Per 1 januari 2013 is zij partner.
Haar specialisatie is het onroerend goed-recht, waaronder koop en levering onroerend goed, het huurrecht en het civiele bouwrecht. In 2009 heeft zij de Grotius-specialisatie opleiding Onroerend Goed afgerond, met een 9 op haar examen. Daarnaast behandelt ze letselschade-zaken.

Nevenactiviteiten

  • voorzitter Muziekvereniging Erica Zuidlaren
  • secretaris Dagelijks Bestuur van de KNMO (landelijke muziekbond)
  • secretaris van de vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers
  • algemeen bestuurslid Jonge Noordelijke Ondernemers (JNO, onderdeel van VNO-NCW-Noord)
  • voorzitter Stichting Drents Jeugd Orkest
  • oud-penningmeester Raad van Toezicht Arrondissement Assen

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Winter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (Burgerlijk recht)
  • Vastgoedrecht (Bouwrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches