mr. A.C. Winter

Mr. A.C. (Anita) Winter studeerde in 2000 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de hoofdrichting privaatrecht met aantekening advocatuur. Na haar studie heeft zij bijna negen jaar als advocaat in Assen gewerkt. Zij is op 1 oktober 2009 in dienst getreden bij Bout Advocaten. Per 1 januari 2013 is zij partner.
Haar specialisatie is het onroerend goed-recht, waaronder koop en levering onroerend goed, het huurrecht en het civiele bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. In 2009 heeft zij de Grotius-specialisatie opleiding Onroerend Goed afgerond. In 2017 rondde zij de Grotius-specialisatie opleiding Personenschade af.

Nevenactiviteiten

  • voorzitter VNO-NCW MKB Noord regio Groningen
  • lid Algemeen Bestuur VNO-NCW MKB Noord
  • secretaris van de Vereniging Locatiehouders
  • secretaris van de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers
  • lid Vereniging van Bouwrecht Advocaten

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Winter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht (Bouwrecht)
  • Algemene praktijk (Burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches