mr. drs. C.S.G. de Lange

Mr. drs. C.S.G. (Constantijn) de Lange is als advocaat werkzaam binnen de branches bouw, zorg en ICT/IE. Constantijn zoekt uw zaak uit tot in de details, maar weet dat een praktische oplossing soms de voorkeur verdient. Als advocaat is Constantijn de Lange niet alleen uw juridisch adviseur of procesvertegenwoordiger, maar ook uw sparringspartner. Hij begeleidt u graag door de turbulente ontwikkelingen en veranderingen in de zorg. Constantijn heeft de basisopleiding Sociale Zekerheidsrecht afgerond.

Nevenactiviteiten:

  • Raad van adviseurs IBN Battuta faculteitsvereniging ruimtelijke wetenschappen
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Aspirant-lid Vereniging van Onteigenings-Advocaten (V.O.A.)

Opleidingen:

  • Bachelor Sociale geografie en planologie (RUG)
  • Master Economische geografie (RUG)
  • Nederlands recht (RUG)
  • Grotius-specialisatieopleiding 'Europees en Nederlands aanbestedingsrecht'
  • CPO Leergang Onteigeningsrecht

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. De Lange heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht
  • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches