mr. E.R.M. Holtz-Russel

Mr. E.R.M. Holtz-Russel (Liesbeth) studeerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit te Maastricht af in het Nederlands recht. Zij trad in 1990 in dienst van Bout Advocaten.

Haar specialisaties zijn het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht.
In het kader daarvan volgde zij de VMA/Grotius specialisatie opleiding Ruimtelijke ordenings- en Milieurecht, die zij in december 2008 cum laude afrondde.

Daarnaast maakte zij deel uit van de eerste groep deelnemers aan de specialisatieopleiding 'Onteigeningsrecht' die het CPO in 2013 heeft opgestart. Deze opleiding sloot zij eveneens cum laude af.

Nevenactiviteiten

  • Lid Specialisten Vereniging van milieurechtadvocaten (VMA).
  • Tot 01-01-2015 voorzitter bezwaarcommissie Bureau jeugdzorg Groningen.
  • Vanaf 26 maart 2015 plaatsvervangend lid Commissie rechtsbescherming van de Provincie Groningen.
  • Oud plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Oud bestuurslid Jonge Balie Groningen.
  • Oud bestuurslid Stichting Opleidingen der vier Noordelijke Balies.

Branches