mr. G.J. Niezink

Mr. G.J. Niezink studeerde Nederlands recht in Groningen. Ging in 1970 in militaire dienst - 103 Verkenningsbataljon te Seedorf (BRD). Advocaat in Groningen sedert 1972 en sedert 1977 vennoot.

Praktijk
Gespecialiseerd in het agrarisch recht, onteigeningsrecht en insolventierecht. Adviseert en begeleidt agrariërs in pachtzaken en ruilverkavelingkwesties en heeft ruime ervaring in de onteigeningspraktijk. Was curator in grote faillissementen.

Nevenactiviteiten
Is secretaris van de Vereniging van Locatiehouder VLCD en reserve-ritmeester der Cavalerie.

Voorts
Oud Deken van de Orde van Advocaten in Groningen,  voormalig lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en het Hof van Discipline.. Was secretaris van de Raad van Toezicht Groningen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM)  en voormalig secretaris van de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers VOG. Is voormalig rechter-plv. in de Rechtbank Groningen en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Leeuwarden. In zijn vrije tijd zijn zeilen, lezen en het maken van natuurwandelingen een liefhebberij.

Branches

Rechtsgebieden