mr. J.H. Mastenbroek

Mr. J.H. (Jan Hein) Mastenbroek studeerde Nederlands Recht in Groningen. Hij is in 2004 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richting Privaatrecht en in 2005 beedigd als advocaat. Zijn scriptie ging over het wetsontwerp Collectieve afwikkeling massaschade, dat een regeling geeft voor gebundelde claims tegen schadeveroorzakers.

Zijn specialisaties zijn Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Insolventierecht. Jan Hein wordt door de Rechtbank Groningen regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Hij is lid van INSOLAD, de specialistenvereniging voor faillissementsrecht-advocaten. In 2011 heeft hij de INSOLAD Specialisatieopleiding met goed gevolg afgerond.

Nevenfuncties

  • lid van Provinciale Staten van Groningen

Rechtsgebiedenregister NOvA

Mr. Mastenbroek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement; Surseance van betaling; WSNP)
  • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid; Fusies en overnames; Vennootschappen; Verenigingen en stichtingen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches