mr. J.H. Mastenbroek

Mr. J.H. (Jan Hein) Mastenbroek (1976) studeerde Nederlands Recht in Groningen. Hij is in 2004 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richting Privaatrecht en in 2005 beedigd als advocaat. Zijn scriptie ging over het wetsontwerp Collectieve afwikkeling massaschade, dat een regeling geeft voor gebundelde claims tegen schadeveroorzakers.

Zijn specialisaties zijn Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Onroerend Goed Recht. Ook is hij op die terreinen actief in faillissementen. Hij is lid van INSOLAD, de specialistenvereniging voor faillissementsrecht-advocaten. In 2011 heeft hij de INSOLAD Specialisatieopleiding met goed gevolg afgerond.

Nevenfuncties

  • lid van Provinciale Staten van Groningen

Branches