mr. P.C. van der Maas

Mr. P.C. (Peter) van der Maas is in 2013 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richting Nederlands recht, met als specialisatie privaatrecht. Na zijn studie is Peter in 2013 beëdigd als advocaat en heeft hij bij een advocatenkantoor in Haren gewerkt. In oktober 2023 is hij bij Bout Advocaten in dienst getreden.

Als advocaat houdt Peter zich bezig met algemene civiele kwesties, met een nadruk op het bouwrecht, het ondernemingsrecht en het insolventierecht. In 2022 heeft Peter de Insolad Specialisatieopleiding met goed gevolg afgerond. Hij is lid van ISOLAD, de specialistenvereniging voor faillissementsrecht-advocaten.

Nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van de Orde Noord-Nederland (penningmeester)

Rechtsgebieden register:

Mr. Van der Maas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surséance van betaling, Wsnp);
  • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Stichtingen);
  • Vastgoedrecht (Bouwrecht, Burenrecht, erfdienstbaarheden).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder hoofdrechtsgebied.

Branches