mr. R.A. van Elst

Mr. R.A. (Reinout) van Elst studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd met de specialisaties arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Reinout richt zich op de secties civiel algemeen en ondernemingsrecht. Hij combineert zijn kennis van het recht met een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Hij is lid van de Jonge Balie Groningen-Assen en de Nederlandsche Tafelronde (RT47).

In 2022 heeft Reinout de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid met goed gevolg afgerond.

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. R.A. van Elst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht (Bedrijfsruimte; Woonruimte)
  • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid; Bestuurdersaansprakelijkheid; Fusies en overnames; Vennootschappen; Verenigingen en stichtingen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches