mr. R.G. Holtz

Mr. R.G. (Job) Holtz studeerde in 1983 af aan de rijksuniversiteit Groningen en trad daarna in dienst van Bout Advocaten, vanaf 1990 als vennoot.

Hij houdt zich met name bezig met insolventierecht, in welk verband hij de Grotius opleiding (Insolad) heeft gevolgd. Naast de algemene civiele(ondernemings)praktijk, is hij -van oudsher- gespecialiseerd in agrarische zaken, zoals ruilverkavelingen, melkquota etc.

Nevenactiviteiten

  • lid INSOLAD
  • lid Vereniging agrarisch recht advocaten
  • lid commissie van beroep Noordelijke Schaakbond (NOSBO)

Rechtsgebiedenregister NOvA
Mr. Holtz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement; Surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid; Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches