mr. S.C.C. Mein

Mr. S.C.C. (Sophie) Mein werkt als jurist in de publieke sector. Binnen het bestuursrecht werkt Sophie met de Wet open overheid, het omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen), het algemeen bestuursrecht (beleid, handhaving, mijnbouwschade en dwangsommen) en het milieurecht (natuurbescherming en aspecten geur en geluid).

Sophie werkt samen met onze advocaten aan dossiers. Sophie stelt als jurist bestuursrecht processtukken, adviezen en brieven op, en verricht literatuur- en jurisprudentieonderzoek voor een advies of processtuk van onze advocaten. Verder treedt Sophie zelfstandig op voor overheden in het kader van de Wet open overheid en ondersteunt Sophie (advies)projecten voor overheden.

Sophie studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2021 heeft zij de master Staats- en Bestuursrecht afgerond. Op 1 november 2021 is zij in dienst getreden bij Bout Advocaten.

Branches