mr. W. Hids

Mr. W. (Wubbina) Hids studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 2018 heeft zij de Togamaster met de specialisaties privaatrecht en ondernemingsrecht behaald. Haar scriptie schreef zij over het bewijsbeslag in civiele- en intellectueel eigendomszaken. Tijdens haar studie was Wubbina werkzaam bij Clinic, een zogenaamde law incubator in Amsterdam. Zij adviseerde particulieren en startups op het gebied van intellectuele eigendomsrecht, informatierecht en privacy.

Met ingang van september 2018 is Wubbina in dienst getreden bij Bout Advocaten. Zij richt zich op de civiele praktijk, in het bijzonder op de secties IE-recht, privacyrecht en ondernemingsrecht.

In 2021 heeft Wubbina de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht met goed gevolg afgerond. Sinds 2022 is zij als aspirant-lid aangesloten bij de specialisatievereniging voor Privacyrecht advocaten (VPR-A).

Nevenactiviteiten

  • Aspirant-lid Specialisatievereniging voor Privacyrecht advocaten (VPR-A)
  • Lid Vereniging voor Privacyrecht (VPR)
  • Lid Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)

Tevens is Wubbina lid van de Jonge Balie Groningen-Assen en Basketbal Business Club Donar.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Mr. Hids heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht
  • Privacyrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Branches