Pro Facto

Pro Facto en Bout Advocaten: De grootste juridisch en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Pro Facto en Bout Advocaten hebben hun krachten gebundeld en bieden een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Alle juridische en bestuurskundige expertise net niet onder één dak, maar wel aan één Ossenmarkt. Voordelen van deze combinatie:

Ruim veertig specialisten (advocaten, adviseurs en onderzoekers).

  • Juridische én bestuurskundige expertise.
  • Op alle rechtsgebieden en de grensvlakken daartussen.
  • Zowel praktische als wetenschappelijke kennis en ervaring;
  • Variërend uurtarief van junior adviseur en onderzoeker tot senior advocaat.

Alle juridische en bestuurskundige expertise aan de Ossenmarkt.

Met bovenstaande voordelen zijn wij in staat om van begin tot einde een volledige dienstverlening  aan te bieden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties;

Een toezichthouder constateert bij (bestuurlijke) boeteoplegging dat overtreders vaker aanvoeren dat zij een boete niet kunnen betalen. Het geldende beleid wordt onderzocht waarbij tevens gekeken worden naar het grensvlak met het strafrecht. Uit dit onderzoek volgen aanbevelingen voor een ‘judge-proof’-beleid en een voorstel voor implementatie. Na implementatie komt het beleid aan de orde in een bestuursrechtelijke procedure, waarbij procesvertegenwoordiging kan worden geboden.

Een schip ligt op een ligplek binnen een industriegebied op grondgebied van de gemeente. Aanvankelijk had het schip een gebruiksfunctie. De eigenaar van het schip, is het schip echter gaan bewonen. In het verleden hebben gesprekken plaats gevonden waarbij aan de eigenaar over het gebruik van gemeentegrond toezeggingen zijn gedaan. In een dergelijk geval zal eerst onderzoek plaats dienen te vinden naar de feiten. Vervolgens volgen daaruit conclusies over de rechtmatigheid van de situatie. Bijvoorbeeld er blijkt strijd met het bestemmingplan en er is een gebruiksovereenkomst ontstaan. Een advies zal worden uitgebracht over de te nemen vervolgstappen op zowel privaatrechtelijk vlak (eigendom) als bestuursrechtelijk vlak (strijd bestemmingsplan). Eventueel dient een privaatrechtelijke procedure tot ontruiming gevoerd te worden, dan wel een bestuursrechtelijke procedure in het kader van handhaving.

Binnen de samenwerking kan telkens voor iedere activiteit het meest passende tarief toegepast worden. Op deze wijze zal de dienstverlening goedkoper uitvallen dan wanneer u alleen een advocatenkantoor inhuurt en completer dan wanneer u alleen een bestuursrechtelijk juridisch adviseur of onderzoeker vraagt.

Mocht u over de diensten die wij leveren vragen hebben of een offerte (al dan niet in het kader van een aanbesteding) wensen, neemt u dan contact op met Bertil Westers, Liesbeth Holtz-RusselConstantijn de Lange, of Govert Brouwer.

Direct naar uw branche