Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Denk aan arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken, reorganisatievraagstukken, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie, concurrentie- en relatiebeding, sanering en de wet op de ondernemingsraden. Wij kunnen u op al deze terreinen bijstaan.

Second opinion of ondersteuning bij een arbeidsconflict 

Onze specialisten geven u inzicht in uw (contractuele) rechten en plichten. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor een second opinion in moeilijke kwesties. Denk aan arbeidsrecht in relatie tot een reorganisatie, de rechtspositie van de statutair directeur, geschillen over een concurrentiebeding of reïntegratie na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wij ondersteunen bovendien werkgevers en/of werknemers bij ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. We kunnen u helpen bij onderhandelingen over de beëindigingsvoorwaarden, zoals een financiële vergoeding volgens de zogenaamde kantonrechtersformule of een geheel ander soort vertrekovereenkomst.

Vroegtijdig advies

Hoe eerder u om advies vraagt hoe beter onze vakkennis bijdraagt aan de strategie die u kiest voor een optimaal resultaat. Ook in geschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad lukt het ons in de regel om een oplossing te bereiken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Meestal kunnen we hierdoor een procedure bij de rechtbank voorkomen. Mocht die toch onvermijdelijk zijn, dan kunt u natuurlijk ook rekenen op onze bijstand.