Rechtsgebieden

Beschermingsbewind

Voor beschermingsbewind in Groningen bent u bij Boutadvocaten aan het juiste adres. U kunt op deze pagina meer informatie vinden over beschermingsbewind in het algemeen, de werkzaamheden van een bewindvoerder, de kosten van beschermingsbewind bij Bout Advocaten in Groningen en meer. Uiteraard kunt u ook altijd direct met ons bellen als u vragen heeft over beschermingsbewind.

Wanneer onderbewindstelling?

Wanneer iemand vanwege financiële problemen en/of lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zijn vermogen te beheren en de financiële zaken te regelen, kan onderbewindstelling een uitkomst bieden. Zodra iemand onder bewind is gesteld, mag deze niet meer zelfstandig beslissen over zijn vermogen.

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter bij de rechtbank. De kantonrechter controleert elk jaar of de (door de cliënt aangewezen) bewindvoerder de financiële belangen van de cliënt juist behartigt. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de zorgen met betrekking tot de financiële problemen, verminderd worden.

Werkzaamheden bewindvoerder

De bewindvoerder beheert en beschermt het vermogen van de cliënt en dient hiervoor jaarlijks een rekening en verantwoording af te leggen bij de kantonrechter. De bewindvoerder verzorgt de navolgende werkzaamheden:

 • Een intake/kennismakingsgesprek met de cliënt;
 • Opstellen van een budgetplan waarin de inkomsten en uitgaven worden beschreven;
 • Opstellen van een plan van aanpak;
 • Hulp bij aanvraag onderbewindstelling bij de rechtbank;
 • Aanvragen beheer- en/of leefgeldrekening;
 • Beheren van het inkomen en het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde
  budgetplan;
 • Berekenen en uitkeren van leefgeld aan cliënt;
 • Telefonisch, per e-mail of per afspraak bereikbaar voor de cliënt;
 • Noodzakelijke verzekeringen beoordelen en beheren;
 • Indien er sprake is van problematische schulden, een schuldentraject opstarten.

Extra werkzaamheden bewindvoerder bij Bout Advocaten

Bij bepaalde situaties kan het voorkomen dat er extra werkzaamheden dienen te worden verricht. De volgende werkzaamheden kan een bewindvoerder of derde aanbieden:

 • Het verzorgen van de belastingaangifte box 2/3;
 • Afhandeling nalatenschap;
 • Alle bijkomende financiële werkzaamheden met betrekking tot de verhuizing;
 • Verkoop woning;
 • Beleggen/investeren bij hoog inkomen;
 • Juridisch advies bij diverse rechtsgebieden binnen ons kantoor.

Duur van beschermingsbewind

De duur van het bewind wordt bij aanvang vastgesteld en kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden opgelegd. Dit verschilt per situatie.

Kosten beschermingsbewind Groningen

Een beschermingsbewindvoerder heeft recht op een beloning in de zin van art. 1:447 BW. Voor het opstarten van uw dossier hanteren wij de wettelijke normen. Daarnaast betaalt u maandelijks een bedrag aan bewindvoerderskosten. U treft onderstaand de tarieven voor 2022 aan.

Eenpersoonsbewind

 • Standaard: € 125,53
 • Problematische schulden: €162,44
 • ​Opstartkosten: € 709,06​

Tweepersoonsbewind

 • Standaard: € 150,54
 • Problematische schulden een persoon: € 172,72
 • Problematische schulden beide personen: € 194,81
 • ​Opstartkosten: € 850,63

Extra werkzaamheden

 • Uurloon: € 88,61
 • Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20
 • Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44
 • PGB-beheer: € 664,29
 • Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor: € 442,86

Wanneer er sprake is van problematische schulden ontvangt de bewindvoerder een extra vergoeding. Bij een inkomen op of rond bijstandsniveau is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen om de bewindvoerderskosten te kunnen betalen. De bewindvoerder is eveneens belast met het aanvragen van de bijzondere bijstand.

Beschermingsbewind bij Bout Advocaten Groningen

De bewindvoerders bij Bout Advocaten Groningen zijn erkent binnen het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit betekent dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen als professioneel beschermingsbewindvoerder.  Wilt u meer weten over beschermingsbewind in Groningen? Neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.

Let op: indien er een WSNP-traject loopt bij één van onze WSNP-bewindvoerders, dan kunt u geen beschermingsbewind binnen ons kantoor aanvragen. Dit is in verband met de (mogelijke) belangenverstrengeling.