Rechtsgebieden

Civiel Algemeen

Civiel recht advocaat nodig? Bij Bout Advocaten kunnen wij u hierbij ondersteunen. Het civiel recht richt zich op alle juridische kwesties tussen particulieren onderling, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en particulieren. Het civiel recht is een breed rechtsgebied en ook het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en consumentenrecht valt onder de sectie civiel algemeen.

Onderwerpen civiel recht advocaten

De sectie civiel algemeen biedt deskundige en specialistische bijstand in uiteenlopende zaken, zoals bij de vestiging van aansprakelijkheid, het afdwingen dan wel beëindigen van overeenkomsten, kwesties inzake het burenrecht en het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Door de advocaten van de sectie civiel recht worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • (Koop)overeenkomst van roerende zaken: bij de overeenkomst van koop en verkoop kunnen op verschillende vlakken problemen ontstaan. Zo kunt u vastlopen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst of zich afvragen of er wel een koopovereenkomst tot stand is gekomen en of u uw aanbod nog kunt intrekken en van de koop kunt afzien. Daarnaast kunt u ook vragen hebben bij bepaalde voorwaarden die u niet volstrekt duidelijk zijn.
  • Consumentenrecht: als consument wordt u als economische zwakkere en juridisch minder ervaren contractspartij aangemerkt, waardoor u in veel gevallen beschermd wordt tegenover de ondernemer die meer kennis van zijn product heeft en meer ervaring in het contracteren. De meeste regels betreffende door consumenten gesloten overeenkomsten met bedrijven zijn van dwingend recht; hier mag niet in het nadeel van de consument van worden afgeweken. Dit in tegenstelling tot het overeenkomstenrecht in het algemeen, dat het karakter heeft van aanvullend, regelend recht. Er kan echter onenigheid ontstaan over de kwalificaties ‘consument’, ‘consumentenkoop’, de op de consument rustende klachtplicht en of de afgeleverde zaak al dan niet non-conform is. Het is daarom verstandig om een advocaat te raadplegen.
  • Aansprakelijkheid ten aanzien van enige vorm van schade: heeft u schade geleden door een andere particulier of een bedrijf? Het is mogelijk dat deze schade vergoed dient te worden door de schadeveroorzaker. In dat geval dient te worden beoordeeld of de veroorzaker aansprakelijk kan worden gesteld en of er schade is. Indien er sprake is van schade, dan dient de omvang van uw schade nauwkeurig te worden vastgesteld.
  • Burenrecht (erfdienstbaarheid, hinder): in het burenrecht kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Hierbij valt te denken aan geschillen over (de omvang van) een erfdienstbaarheid zoals bijvoorbeeld een recht van overpad, de (ligging van de) erfgrens, mandelige objecten of sloten, overhangende takken of andere vormen van (onrechtmatige) hinder.

Contact civiel recht advocaat

Een deskundige advocaat nodig die gespecialiseerd is in civiel recht? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Bout Advocaten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!