Rechtsgebieden

Erfrecht

Het erfrecht, dat deel uitmaakt van het familierecht, bepaalt wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren en welke regels daarvoor gelden.

Testament of niet

Als er een testament is, moeten de bepalingen in het testament in principe worden uitgevoerd. Soms wordt iemand in het testament aangewezen als testamentair executeur om bepaalde zaken af te handelen, bijvoorbeeld om de begrafenis te regelen of schulden af te wikkelen. Als er geen testament is, gelden de regels van de wet uit de erfopvolging.

Erfenis aanvaarden of niet

Wie een erfenis krijgt, kan deze aanvaarden of weigeren. Bij een ‘zuivere’ aanvaarding accepteert de erfgenaam de erfenis zonder verdere voorwaarden. U kunt een erfenis ook onder bepaalde voorwaarden aanvaarden: ‘benificiair’ genoemd of ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit betekent dat u de erfenis niet aanvaardt als er meer schulden dan bezittingen zijn.

Wat Bout Advocaten voor u kan betekenen

Rond de verdeling van een erfenis kunnen veel vragen of problemen ontstaan. Wie hebben er recht op een deel van de erfenis, wat doet u als u het niet eens bent met de testamentair executeur, hoe regelt u een aanvaarding onder voorwaarden, wat als er onenigheid is tussen de verschillende erfgenamen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij een van onze twee gespecialiseerde familierechtadvocaten.