Rechtsgebieden

Intellectuele Eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) houdt zich met name bezig met het merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, portretrecht, modellenrecht en octrooirecht. Het IE-recht regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, literair werk, muziekstuk, foto, uitvinding of merknaam. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt of rechthebbende is, mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het vastleggen van bijvoorbeeld uw handelsnaam, merk of productnaam, en het beschermen van uw intellectuele eigendom. We kunnen optreden tegen partijen die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten. Maar we kunnen u ook bijstaan als u beschuldigd wordt van inbreuk op de rechten van een andere partij.