Rechtsgebieden

Letselschade

Een ongeval kan allerlei financiële gevolgen hebben. Misschien gaat u er in inkomen op achteruit of krijgt u te maken met extra kosten voor huishoudelijke hulp of medische kosten. Dit wordt de materiële schade genoemd. Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële schade, in de vorm van pijn of verdriet als gevolg van een ongeval. De materiële en immateriële schade als gevolg van een ongeval wordt letselschade genoemd.

Aansprakelijkheid en afwikkeling

Bout Advocaten biedt u professionele hulp bij het bepalen van de aansprakelijkheid, het vaststellen van de letselschade en de afwikkeling hiervan. Als wij de hoogte van de schade en de aansprakelijkheid hebben vastgesteld, proberen we in overleg met de aansprakelijke partij en/of de verzekeringsmaatschappij tot een overeenkomst tot schadevergoeding te komen. In ruim 90% van de gevallen lukt dit en wordt een juridische procedure voorkomen. De rechter wordt pas ingeschakeld als het niet anders kan.

Professionele ondersteuning

Bij Bout Advocaten bent u verzekerd van professionele ondersteuning bij uw letselschadezaak. Jan van der Molen en Anita Winter hebben allebei de specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie afgerond.  Jan van der Molen is aangesloten bij de LSA, ASP en WAA (Letsel Schade Advocaten, Advocaten Slachtoffers Personenschade en Werkgroep Artsen en Advocaten). Ons kantoor voldoet aan het Keurmerk Slachtofferhulp Nederland. Wij werken niet op basis van no-cure-no-pay en vragen geen percentage van uw eventuele vergoeding, omdat ons honorarium vergoed wordt door de aansprakelijke partij.

Formulieren

Aan de rechterzijde van deze pagina treft u een Intakeformulier aan, waarop de voor uw zaak relevante gegevens staan vermeld en een Bijsluiter, waarin staat wat u van uw advocaat kunt verwachten.