Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

In het ondernemingsrecht gaat het veelal om geschillen tussen bedrijven onderling. Daarbij spelen andere afwegingen dan in zaken tussen particulieren. Ook zijn er vaak andere, verdergaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Wie zich geconfronteerd ziet met een geschil op het gebied van het ondernemingsrecht, doet er goed aan een specialist te raadplegen. Die heeft ons kantoor volop.

Wij zullen bij onze advisering ook andere oplossingen dan het voeren van procedures onderzoeken. Vaak is onderling overleg veel vruchtbaarder, met name voor een goede commerciële samenwerking in de toekomst.

Maar als het moet staan wij u uiteraard op het scherp van de snede kunnen bij in procedures.