Rechtsgebieden

Onderwijsrecht

Voor onderwijsinstellingen geldt op tal van gebieden eigen wet- en regelgeving waarbij ook nog eens onderscheid moet worden gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben onze secties Arbeidsrecht/Ambenarenrecht en Bestuursrecht hun krachten gebundeld en een sectie Onderwijs gevormd.

Binnen deze sectie is kennis beschikbaar over ondermeer bekostigingsvraagstukken, rechtspositionele aangelegenheden, medezeggenschap en leerlingzaken als besluiten tot verwijdering, klachtprocedures, huisvestingsaangelegenheden, etc.

Naast advisering hebben de advocaten van de sectie Onderwijs ervaring met procedures ten overstaan van de kantonrechter, bestuursrechter en de verschillende commissies van beroep.