Rechtsgebieden

Onderwijsrecht

Een onderwijsrecht advocaat nodig in de omgeving van Groningen? Bij Bout Advocaten zijn deskundige onderwijsrecht advocaten werkzaam. Lees hieronder meer over wat wij voor u kunnen betekenen. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Onderwijsrechtsgebieden

Het onderwijs is een branche waarin veel verschillende rechtsgebieden een belangrijke rol vervullen. Zo kan het gaan om:

  • Aanbestedingsrechtelijke vraagstukken
  • Civielrechtelijke vraagstukken
  • Arbeidsrechtelijke vraagstukken

Er gelden dan ook op tal van gebieden eigen wet- en regelgeving. Hoe gaat u (bijvoorbeeld) als onderwijsinstelling om met langdurig ziek personeel, disfunctioneren van een werknemer, klachten van ouders over de handelwijze van de school en toelating of verwijdering van leerlingen? Al deze voorbeelden komen uit de praktijk van onze onderwijsrecht advocaten.

Onderwijsrecht advocaat ook voor particulieren

Onze onderwijsrecht advocaten staan overigens niet alleen onderwijsinstellingen bij, maar komen ook regelmatig op voor de belangen van particulieren. Wat is rechtens wanneer uw kind niet wordt toegelaten tot een bepaalde onderwijsinstelling, wat kunt u doen tegen verwijdering van uw kind? Kortom, het onderwijsrecht behelst een uiteenlopende branche waarin veel gebeurt.

Bij Bout Advocaten uit Groningen bieden onze onderwijsrecht advocaten juridisch advies en ondersteuning voor zowel private en publieke onderwijsinstelling als voor particulieren. Dit geldt zowel voor het:

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • Middelbaar Onderwijs
  • Hoger Onderwijs

Binnen de sectie is kennis beschikbaar over onder andere bekostigingsvraagstukken, rechtspositionele aangelegenheden, medezeggenschap en leerling zaken zoals besluiten tot niet-toelaten, verwijdering, klachtprocedures, etc. Daarnaast participeren onze onderwijsrecht advocaten in schoolbesturen en nemen zitting in de Raad van Toezicht bij bepaalde onderwijsinstellingen. Om onze cliƫnten optimaal bij te staan, moeten we hun wereld van binnenuit kennen!

Onderwijsrecht advocaat Hoger Onderwijs

Voor specifiek het Hoger Onderwijs geldt voor zowel private onderwijsinstellingen als particulieren dat onze onderwijsrecht advocaten behulpzaam kunnen zijn bij verschillende vaak voorkomende problemen. Enige voorbeelden zijn de vergoeding van het collegegeld wanneer er geen of nauwelijks onderwijs is gevolgd, verschillen van mening over een niet behaald bindend studieadvies, plagiaatbeschuldigingen en bijvoorbeeld uitsluiting van vakken. Onze onderwijsrecht advocaten adviseren u graag!

Contact onderwijsrecht advocaat uit Groningen

Heeft een vraagstuk omtrent onderwijsrecht en heeft u daarbij behoefte aan advies van een onderwijsrecht advocaat uit de omgeving van Groningen? Wacht dan niet langer! Neem gerust contact op met Bout Advocaten uit Groningen. Wij helpen u graag.