Rechtsgebieden

Mediation

Wanneer overleg mogelijk is, is echtscheidingsmediation de meest eenvoudige manier om van elkaar te scheiden. Ga niet zo maar naar een bemiddelaar maar schakel een mediator in die aantoonbaar in echtscheidingen is gespecialiseerd en daarvoor is gecertificeerd. Deze zijn aangesloten bij de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Alleen deze mediators hebben een goede opleiding gevolgd waarin zowel de juridische en fiscale, alsook de psychologische aspecten van een echtscheiding zijn behandeld. Bovendien vallen deze mediators onder tuchtrecht en zijn zij verplicht tot bijscholing. Er wordt gewerkt op basis van afspraken die zijn vastgelegd in een mediationovereenkomst (zie de download hiernaast)

De mediation bestaat uit enkele gezamenlijke gesprekken. Tijdens het eerste gesprek wordt een plan van aanpak met concrete taken voor elke partner opgesteld. Ook heeft de mediator een aantal taken zoals het verschaffen van informatie en het maken van alimentatieberekeningen. De mediator stelt verder het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant op en dient dit met het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank waarna de echtscheiding formeel wordt geregeld. Een voordeel is dat de vFASmediator advocaat is en het formeel-juridische gedeelte zelf kan verzorgen.