Rechtsgebieden

Ouderschapsplan

Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders verplicht afspraken over de zorg van hun kinderen na scheiding vast te leggen in een ouderschapsplan. Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat ouders verplicht met elkaar moeten overleggen over de gevolgen van een scheiding voor hun kinderen.

Om dit te stimuleren is zelfs in de wet opgenomen dat een rechter een verzoek tot scheiding niet in behandeling hoeft te nemen wanneer hierin geen ouderschapsplan is opgenomen. De inhoud van een dergelijk ouderschapsplan kan zo uitgebreid of beperkt zijn als de partners zelf willen. Wel  moeten drie onderdelen verplicht worden opgenomen, te weten:

  • De verdeling tussen de ouders van de zorgtaken.
  • De wijze waarop ouders elkaar informeren en met elkaar overleggen over de kinderen
  • De verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Het is de bedoeling dat er dan in het scheidingsverzoek wordt aangegeven waarover wel overeenstemming bestaat en op welke punten er geen regeling bereikt kan worden. De rechter kan dan de scheidende partners eerst verwijzen naar een mediator of zelf een beslissing nemen over de geschilpunten.

Met de invoering van het ouderschapsplan  is vastgelegd dat kinderen recht hebben op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Hieraan wordt het meest recht gedaan wanneer er sprake is van een co-ouderschap; een situatie waarin ouders de zorg in tijd en financieel  bij helfte delen. Dit is alleen mogelijk wanneer beide ouders dit willen , veelvuldig met elkaar kunnen overleggen en ze bij elkaar in de buurt blijven wonen.

Ook afspraken over de financiën zijn belangrijk; de ouder bij wie de kinderen ingeschreven staan heeft recht op extra heffingskortingen, waardoor het besteedbaar inkomen uit arbeid hoger kan worden. Wanneer er meerdere kinderen zijn kan het zinvol zijn om bij elke ouder een kind in te schrijven, zodat beide ouders  recht krijgen op extra heffingskorting. Door met elkaar duidelijk afspraken te maken over het verdelen  van de kosten van de kinderen kan een gunstige (fiscale) regeling worden getroffen.