Rechtsgebieden

Strafrecht

Het strafrecht krijgt in de media veel aandacht. Meestal zult u het met enige afstand volgen. Maar soms komt het strafrecht plotseling dichterbij, wanneer u zelf verdacht wordt van een strafbaar feit of als u er het slachtoffer van wordt.

Bijstand door BoutOveres

BoutOveres Advocaten kan u bijstaan. Dit geldt als u ten gevolge van een gepleegd strafbaar feit schade lijdt en deze schade wenst te verhalen op de dader. Maar ook als u door het Openbaar Ministerie als verdachte wordt aangemerkt. Het maakt niet uit van welk delict u wordt verdacht en of u voor de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige strafkamer bij de Rechtbank of bij het Gerechtshof moet verschijnen. In alle gevallen kunt u bij ons terecht.

Pro Deo

Wij behartigen de belangen van iedereen, ook als u aangewezen bent op gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo). De kosten van onze werkzaamheden worden dan geheel of gedeeltelijk door de overheid vergoed.