Rechtsgebieden

WSNP

Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen

De Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (verder: WSNP) is eind 1998 in werking getreden. De WSNP is een aanvulling op de Faillissementswet (verder: Fw.) en biedt burgers met financiële problemen de mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te hebben en heeft anderzijds als doel de belangen van de gezamenlijke schuldeisers (verder: crediteuren) te waarborgen.

De wet is niet bedoeld als straf, al lijkt dit wellicht zo. Dit komt omdat de bewindvoerder door de rechter wordt aangesteld om er op toe te zien dat de saniet (de persoon die in de schuldsaneringsregeling wordt opgenomen) zijn afspraken nakomt en om de post van de saniet door te nemen voordat deze bij de saniet zelf terechtkomt. Om de crediteuren op de hoogte te stellen komt de naam van de saniet zelfs in de Staatscourant en op internet. Ook komt de naam van de saniet in het register van uitgesproken schuldsaneringsregelingen op www.wsnp.rvr.org of op insolventies.rechtspraak.nl. Wanneer een crediteur hierom verzoekt komt de naam van de saniet in het register van het Bureau Krediet Registratie te staan.

De bewindvoerder probeert het meest haalbare te ontvangen van de saniet om uiteindelijk zoveel mogelijk te kunnen uitdelen aan de crediteuren.