Rechtsgebieden

Cursussen bewindvoerders

Cursussen bewindvoerders

Bout Advocaten is sinds een aantal jaren een officiële door Bureau WSNP goedgekeurde aanbieder van opleidingen voor WSNP bewindvoerders. Inmiddels hebben wij cursussen gegeven over diverse onderwerpen, waaronder erfrecht, VTLB, huwelijksvermogensrecht, Pauliana, ondernemers in de WSNP en actualiteiten/jurisprudentie.

Ook in 2021 zal Bout Advocaten in Groningen weer verschillende cursussen verzorgen voor WSNP-bewindvoerders. Wij hebben een afwisselend programma gemaakt met cursussen op de terreinen die door de deelnemers aan de vorige cursussen zijn ingebracht.

Basiscursus WSNP, 23 september 2021

Deze basiscursus WSNP is ontwikkeld voor beschermingsbewindvoerders en voor ondersteunende medewerkers van WSNP-bewindvoerders. Met deze cursus krijg je inzicht in het hele WSNP-traject. Hoe is de WSNP ontstaan, wat zijn de gevolgen van de toepassing van de WSNP, wat is de taak van de WSNP-bewindvoerder en daarmee van de ondersteuner? Wat is de rol van de rechter-commissaris?

Wat zijn de verplichtingen van een saniet en wat zijn de gevolgen als hij/zij die verplichtingen niet of onvoldoende nakomt? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder eventueel helpen bij de nakoming van die verplichtingen? En niet onbelangrijk: hoe komt een VTLB tot stand?

Tijdens de cursus op 23 september 2021 zullen Hanneke van Westen en Pauline de Wit-Van Schie deze en andere praktische vragen behandelen. Hanneke en Pauline zijn werkzaam bij de Raad voor de Rechtsbijstand, bureau WSNP en hebben een stevige historie in het samen lesgeven.

Er zal een casus aan bod komen, die voorafgaand aan de cursus samen met een reader zal worden toegestuurd.

Agenda:

  • Donderdag 23 september 2021
  • 09.30 – 17.00
  • Basiscursus WSNP
  • 6 punten
  • €495,00 exclief btw, inclusief materiaal en lunch

Aanmelden:

U kunt zich voor de cursus(sen) inschrijven door te mailen naar: cursussen@boutadvocaten.nl. Vermeldt u daarbij uw naam, bedrijfsnaam, functie, (factuur)adres en uiteraard voor welke cursus(sen) u zich wilt aanmelden.

Covid-19:

In verband met de RIVM-Richtlijnen rondom het coronavirus (COVID-19), hebben wij de nodige maatregelen getroffen. Op de locatie zal rekening worden gehouden met de verplichte 1,5 meter afstand. Mocht u de cursus alsnog graag online willen volgen, dan is die mogelijkheid aanwezig. Wilt u dit expliciet vermelden bij de aanmelding?

Mensen