Rechtsgebieden

Cursussen bewindvoerders

Bout Advocaten is sinds een aantal jaren een officiële door Bureau WSNP goedgekeurde aanbieder van opleidingen voor WSNP bewindvoerders. Inmiddels hebben wij cursussen gegeven over diverse onderwerpen, waaronder erfrecht, huwelijksvermogensrecht, Pauliana, ondernemers in de WSNP en actualiteiten/jurisprudentie.

Ook in 2020 zal Bout Advocaten in Groningen weer verschillende cursussen verzorgen voor WSNP-bewindvoerders. Wij hebben een afwisselend programma gemaakt met cursussen op de terreinen die door de deelnemers aan de vorige cursussen zijn ingebracht. Noteer de onderstaande data alvast in uw agenda!

VTLB Verdiept en Actualiteiten

Wij hebben Karen Stoffels-Montfoort bereid gevonden om op 23 juni 2020 het onderdeel VTLB te verzorgen. Zij is zeer ervaren in het geven van de (verplichte) VTLB training, is lid van de werkgroep rekenmethode VTLB van RECOFA en werkzaam voor de NVVK en Bureau Wsnp. Karen verzorgt ook het onderdeel VTLB in de leergang WSNP. Tijdens de cursus bij ons in Groningen zal Karen vooral de diepte in gaan, nu de basis van het een en ander wel bekend is.

Omdat het VTLB deel 4 punten omvat en wij toch graag een cursusdag van 6 punten aanbieden, zal er twee uur besteed worden aan actualiteit en jurisprudentie. Het onderdeel Actualiteiten zal tijdens deze cursusdag worden verzorgd door mr. Jan Hein Mastenbroek, werkzaam bij Bout Advocaten. Jan Hein is advocaat en wordt regelmatig benoemd tot bewindvoerder en curator. Jan Hein zal de meest relevante uitspraken en ontwikkelingen van het afgelopen jaar behandelen, maar ook ruimte geven voor vragen. Desgewenst kunnen die ook op voorhand worden ingediend.

Arbeidsrecht en Sociaal Recht

Veel bewindvoerders hebben aangegeven iets te willen leren over Arbeidsrecht en Sociaal Recht in het kader van de WSNP. Wij hebben mrs. Ildi van Boetzelaer-Gulyas en Marc Dankbaar, beiden verbonden aan het Instituut voor de Rechten van de Hanzehogeschool Groningen, bereid gevonden hier een cursus over te verzorgen. Tijdens de cursus op 3 november 2020 zal de basis van de huidige regelingen (waaronder WW, Ziektewet en WIA) behandeld worden en zal ingegaan worden op het huidige ontslagrecht en de gevolgen van ontslag voor de WSNP. Moet een saniet die ontslag op staande voet krijgt wel een schone lei krijgen? Kan een saniet die zijn werk niet meer leuk vindt, ontslag met wederzijds goedvinden afspreken, of benadeelt hij dan de boedel? Bij deze cursus worden de deelnemers van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de cursus (uiterlijk twee weken vooraf) vragen en casus in te sturen, die dan tijdens de cursus behandeld kunnen worden.

Agenda:

Dinsdag 23 juni 2020 09.00 – 16.45 uur VTLB Verdiept en Actualiteiten 6 punten € 595,– ex. BTW, inclusief materiaal en lunch
Dinsdag 3 november 08.45 – 16.30 uur Arbeidsrecht en Sociaal Recht in de WSNP 6 punten € 595,– ex. BTW, inclusief materiaal en lunch

In verband met de getroffen maatregelen rond het coronavirus hebben wij de cursus ‘VTLB Verdiept en Actualiteiten’ die gepland stond op dinsdag 31 maart 2020 geannuleerd.

Wij bieden de cursus nu aan op dinsdag 23 juni 2020.

Pakket:

De cursussen zijn per stuk te reserveren, maar ook in een voordelige combinatie. Als u beide cursussen vóór 1 maart 2020 reserveert, ontvangt u € 190,– korting! U betaalt dan geen € 1.190,– ex. BTW maar slechts € 1.000,– ex. BTW, inclusief materiaal en lunch.

Aanmelden:

U kunt zich voor de cursus(sen) inschrijven door te mailen naar: cursussen@boutadvocaten.nl. Vermeldt u daarbij uw naam, bedrijfsnaam, functie, (factuur)adres en uiteraard voor welke cursus(sen) u zich wilt aanmelden.

 

 

Mensen