Rechtsgebieden

Cursussen bewindvoerders

Bout Advocaten is sinds een aantal jaren een officiële door Bureau WSNP goedgekeurde aanbieder van opleidingen voor WSNP bewindvoerders. Inmiddels hebben wij cursussen gegeven over diverse onderwerpen, waaronder erfrecht, huwelijksvermogensrecht, Pauliana, ondernemers in de WSNP en actualiteiten/jurisprudentie.

Ook in 2019 zal Bout Advocaten in Groningen weer verschillende cursussen verzorgen voor WSNP-bewindvoerders. Wij hebben een afwisselend programma gemaakt met cursussen op de terreinen die door de deelnemers aan de vorige cursussen zijn ingebracht. Noteer de onderstaande data alvast in uw agenda!

Arbeidsrecht en Sociaal Recht

Veel bewindvoerders gaven aan iets te willen weten over Arbeidsrecht en Sociaal Recht in het kader van de WSNP. Wij hebben mrs. Ildi Van Boetzelaer-Gulyas en Marc Dankbaar, beide verbonden aan het Instituut voor de Rechten van de Hanzehogeschool Groningen, bereid gevonden hier een cursus over te verzorgen. In de cursus op 28 mei zal de basis van de huidige regelingen (waaronder WW, Ziektewet en WIA) behandeld worden en zal ingegaan worden op het huidige ontslagrecht en de gevolgen van ontslag voor de WSNP. Moet een saniet die strafontslag krijgt wel een schone lei krijgen? Kan een saniet die zijn werk niet meer leuk vindt, ontslag met wederzijds goedvinden afspreken, of benadeelt hij dan de boedel? Bij deze cursus worden de deelnemers van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de cursus (uiterlijk twee weken vooraf) vragen en casus in te sturen, die dan behandeld kunnen worden.

VLTB Verdiept

Ook dit jaar zullen wij weer een VTLB cursus verzorgen. Net als vorig jaar hebben wij Gert-Jan Mulder bereid gevonden om de cursus te verzorgen. Vorig jaar werd zijn cursus bij ons hoog gewaardeerd: van de 30 beoordelingen scoorde hij 23 keer “heel goed” en 7 keer “goed”. Hij zal op 23 april de nieuwe VTLB berekening bespreken tijdens de eerste cursus van het jaar.

De WSNP vanuit de RC

Als laatste hebben wij dit jaar een cursus “WSNP vanuit de RC”. Mr. H.J. Idzenga, Rechter Commissaris in de Rechtbank Noord-Nederland, zal tijdens de cursus praktische aspecten van de WSNP behandelen en toelichten vanuit het perspectief van de RC. Waar loopt een RC tegenaan en hoe ziet die graag dat de bewindvoerder de zaken behandelt? Wat gaat er goed en wat gaat er mis? In deze cursus is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van knelpunten in de dagelijkse praktijk. Ook bij deze cursus is er veel ruimte voor de input van de deelnemers: zij kunnen uiterlijk een maand voor de cursus een of meer vragen insturen, die dan behandeld kunnen worden. Bij deze cursus is de input van de vragen een belangrijk onderdeel, zodat wij er vanuit gaan dat iedere cursist een (al dan niet specifieke) vraag instuurt.

De cursussen zullen gehouden worden op de volgende data:

Agenda:

23 april               10:00-15:30         VTLB Verdiept (4 punten)

€ 350,- ex BTW, inclusief materiaal en lunch

 

28 mei                09:00-16:30         Arbeidsrecht en Sociaal Recht in de WSNP (6 punten)

€ 595,- ex BTW, inclusief materiaal en lunch

 

29 oktober         09:00-16:30         De WSNP vanuit de RC (6 punten)

€ 595,- ex BTW, inclusief materiaal en lunch

 

Pakket:

De cursussen zijn per stuk te reserveren, maar ook in een voordelige combinatie. Voor een bundel van drie cursussen betaalt u slechts € 1.250,- ex BTW, inclusief materiaal en lunch. Voor de cursussen in mei en oktober betaalt u € 1.000,- ex BTW, inclusief materiaal en lunch. Dan heeft u uw punten voor dit jaar weer goed geregeld!

Aanmelden:

U kunt zich voor de cursussen inschrijven door te mailen naar: cursussen@boutadvocaten.nl. Vermeldt u daarbij uw naam, bedrijfsnaam, functie en (factuur)adres en uiteraard voor welke cursus(sen) u zich wilt aanmelden.

Mensen